Tussen de Abeelstraat, Lindestraat en Ivo Cornelisstraat komt een nieuwe wijk in een moderne, tijdloze architectuur: Zuidkwartier.

Zuidkwartier telt 77 woongelegenheden, verspreid over dertien gebouwen rond drie pleinen in een autoluwe zone. Het wordt een mix van ruime appartementen, parkappartementen met zicht op het stadsbos, compacte appartementen, gezinswoningen en gestapeld wonen. Elke unit krijgt een ondergrondse parking en er is ruim parkeerplaats voor bezoekers

Plannen

Over het stadsbos

Het stadsbos naast Zuidkwartier wordt vandaag niet gebruikt. Na de werken draagt projectontwikkelaar Verelst het bos over aan de Stad Mechelen en wordt het een publiek bos.

Een groene wijk

Groen wonen en leven gaat verder dan het bos of de gezellige groene binnenpleintjes van Zuidkwartier. Je zal er ook deelwagens vinden die (buurt)bewoners naar hartenlust kunnen gebruiken. Fietsen geraak je kwijt in de ruime fietsenstallingen, zowel boven- als ondergronds.
Ook de gebouwen zelf zijn duurzaam. Alle appartementen en woningen zijn bijna-energieneutraal. Er is geen aardgasaansluiting en het regenwater kan volledig insijpelen in de bodem. Bewoners kunnen bovendien nog zonnepanelen installeren op de groendaken.

Timing

De eerste werken zijn gestart in het voorjaar van 2022. Midden 2025 moet alles klaar zijn.

Partners

Het privéproject is ontwikkeld door Verelst Projectontwikkeling en wordt gebouwd door Verelst Projectbouw. De verkoop gebeurt door Heylen Vastgoed en Malines Group. De architectuur is van dmvA architecten. Verelst Projectbouw zal de buurt informeren over de werken. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. Hou de website van het project in de gaten voor meer informatie. 

www.zuidkwartier.be

Ligging