Organisatoren van evenementen in Mechelen, al dan niet publiek toegankelijk, dienen het volgende enplan te volgen.

1: Hou de geldende basisregels en specifieke maatregelen reeds in je achterhoofd bij het invullen van de CERM en de aanvraag.

 • Basisregels:
  • Elke bezoeker moet 1,5 meter afstand kunnen behouden van de andere bezoekers.
  • Voorzie ontsmettende handgel aan de ingang, de uitgang en op belangrijke plaatsen in het gebouw.
  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Voorzie voldoende communicatie met de geldende richtlijnen (affiches met alle maatregelen).
 • Bekijk de specifieke maatregelen voor evenementen.
 • Hou rekening met de behandelingstermijn:
  • minstens 48 uur voor een evenement dat doorgaat op een binnenlocatie, met uitzondering van fuiven;
  • minstens 10 dagen voor een evenement dat doorgaat op privéterrein in openlucht;
  • minstens 6 weken voor een evenement dat doorgaat op privéterrein én openbaar domein, en waar iedereen welkom is.

2: Voorzie extra bewijsstukken die nodig zijn voor je aanvraag bij het Evenementenloket

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • een draaiboek waarin alle relevante informatie van je evenement gebundeld wordt;
 • een grondplan met afmetingen en aanduidingen van: ingang, uitgang, nooduitgang, toegangswegen voor de brandweer, toog, podium, noodverlichting, blusapparaten, verwarmingstoestellen, toestellen om eten of drank te bereiden,…;
 • een overzicht van het programma met exacte uren;
 • een moraliteitsattest indien je een tapvergunning sterke dranken aanvraagt en geen inwoner bent van Mechelen.

3: Vraag je evenement aan via het evenementenloket

Alle organisatoren horen voor elk publieksevenement een aanvraag in te dienen bij het evenementenloket, met uitzondering van de organisaties die vallen onder de reguliere werking van de erkende cultuurhuizen en niet op het openbaar domein plaatsvinden.

 • Het evenement moet volgens een goedgekeurd sectorprotocol verlopen.
 • Het evenement moet worden goedgekeurd door de stedelijke veiligheidscel.
 • De organisator van het evenement moet de huidige coronamaatregelen respecteren.

De Algemene Bestuurlijke Politieverordening is van toepassing op een evenement samen met alle richtlijnen van politie en brandweer.

Een melding en aanvraag van een evenement is gratis. Heb je feestmateriaal of verkeerssignalisatie nodig? Dan wordt de kostprijs hiervan afzonderlijk berekend.