Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. VLAIO stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Dit doen ze in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

De focus ligt op:

  • het stimuleren van groei en innovatie. Dit doen ze door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, kmo innovatieprojecten en Onderzoeks&Ontwikkellingsprojecten.  
  • het bevorderen van ondernemerschap. Ze werken hiervoor samen met sterke partners die kmo’s kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname. Ze ondersteunen ook netwerking gericht op groeibedrijven.
  • het ondersteunen van clusters Ze steunen organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.
  • en het bevorderen van omgevingsfactoren We faciliteren o.a. de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

Via één geïntegreerd loket leggen ze de brug naar sterker ondernemerschap. Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij Agentschap Innoveren & Ondernemen via het gratis nummer 0800 20 555, info@vlaio.be of www.vlaio.be.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.