Het Stationsplein werd verruimd tot een groene parking met parkeervakken uit kassei met brede grasvoeg. De bestaande rijweg werd verplaatst naar de zijde van de spoorweg. Aan de zijde van de woningen kwam een groen woonerf met tweesporenpad. In de parkzone bevindt zich een wadi voor waterinfiltratie. Op de hoek met de Sint-Martinusstraat werd een pleintje aangelegd waar de jaarlijkse kermis kan blijven doorgaan.

Met de heraanleg werden 78 parkeerplaatsen gerealiseerd (voor heraanleg slechts 31 plaatsen). De zijde van de woningen werd verder ingegroend met een groenzone met grasdallen en geveltuinen van de bewoners.

Stationsplein Hombeek