Startdatum
14 november 2022
Einddatum
30 juni 2023

De verzakking in het wegdek is weer helemaal hersteld dankzij een snelle tussenkomst van Pidpa.
Het kruispunt Leopoldstraat - Willem Rosiersstraat is weer opengesteld voor verkeer. 

 

In 2022 opende de Tangent, de nieuwe weg tussen het Douaneplein op de N15 en de op- en afrit E19 Mechelen-Zuid. Hierdoor daalde de verkeersdruk in de stationswijk. Dat biedt kansen voor een kwalitatieve inrichting en meer beleving in de wijk. Tegelijk vernieuwt Mechelen in Beweging het station.

HIeronder lees je meer over de actuele werken en hinder. Wil je meer weten over de algemene plannen voor de stationswijk? Kijk dan op mechelen.be/stationsplein

Stationsrotonde 

De aannemer is momenteel bezig met enkele aanpassingen aan de rotonde. De verhoogde gedeeltes, tussen de Leopoldstraat en de Van Kerckhovenstraat/Stationsstraat en de middenstrook in aanloop van de brug, worden weggenomen. Een deel van de rotonde, tussen Leopoldstraat en Hendrik Consciencestraat, wordt opgebroken en onthard. In een latere fase wordt dit stuk aangeplant.

Verkeerscirculatie rotonde

Op maandag 30 januari wordt de rotonde geknipt tussen de Hendrik Consciencestraat en de Leopoldstraat.

Gemotoriseerd verkeer van de Leopoldstraat kan nog steeds de Postzegelbrug en de Hendrik Consciencestraat nemen. Verkeer van de Postzegelbrug kan enkel nog via de Hendrik Consciencestraat verder rijden. Via de Colomastraat kan je terugrijden richting Van Kerckhovenstraat en Vaartdijk.

De Vaartdijk en de Stationsstraat tussen de rotonde en Vaartdijk bereik je enkel via de Van Kerckhovenstraat. De doorgang naar de Vaartdijk via de Stationsstraat is niet meer mogelijk vanaf de rotonde.

Wil je iemand afzetten aan het station? Gebruik dan de ondergrondse Kiss-and-ride. Die bereik je via de Tangent

Voetgangers en fietsers kunnen de werven veilig passeren.  De bushaltes van De Lijn op de rotonde blijven behouden. 

Werken Leopoldstraat vanaf 6 februari

Op maandag 6 februari startte aannemer Emeric D’Hollander met de aanleg van de fietspaden in de Leopoldstraat. Hiervoor worden de kasseien in de huidige parkeerstroken uitgebroken. Vervolgens komt er asfalt en rode markering.

De aannemer werkte eerst de pare kant van de straat. Door het koude weer kan de toplaag asfalt aan deze kant voorlopig niet gegoten worden. De onderlaag is al wel gegoten en hierop mag geparkeerd worden.

Op 2 maart begint de aannemer aan de onpare kant van de straat. Hij begint aan de Willem Rosierstraat en werkt zo richting stationsplein.

Van 20 t.e.m 28 maart wordt er aan beide kanten van de straat parkeerverbod ingelegd om de toplaag van het asfalt te kunnen gieten

Omleiding

Het autoverkeer kan nog steeds over 1 rijstrook richting het stationsplein rijden. Ter hoogte van garagepoorten wordt er steenslag voorzien in de opgebroken delen, zodat deze zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Aan de kant waar de aannemer werkt, zijn er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar. Na de werken zijn er opnieuw parkeerplaatsen. Je kan parkeren in de buurt. NMBS biedt ook voordelige maandabonnementen aan voor de stationsparking

Fietsers volgen in plaats van de Leopoldstraat een korte omleiding via de Willem Rosierstraat en Vaartdijk.

Werkt de aannemer aan jouw kant van de straat? Dan dien je je huisvuil te verzamelen aan de huisvuilverzamelpunten in de straat. Dat doe je op hetzelfde moment als je normaal je huisvuil buitenzet.

Volgende stappen

Eens de werken aan de Leopoldstraat afgerond zijn zal het verkeer hier in twee richtingen rijden tussen de Postzegellaan en de vesten. Dat zal ten vroegste in april zijn. Enkel bussen van De Lijn kunnen dan nog naar de Hendrik Consciencestraat rijden vanuit de Postzegellaan. Lokaal verkeer voor de Consciencestraat rijdt dan via de Coxiestraat. Fietsers en voetgangers krijgen overal meer ruimte. Lees meer over de algemene plannen en circulatie

Na de werken in de Leopoldstraat leggen we nieuwe bushaltes aan bij de rotonde. Vervolgens werken we in de Consciencestraat en Colomastraat. Tegen de zomer zouden de werken afgerond moeten zijn.  

Timing van de werken

Hoewel we de werken goed voorbereiden, kunnen zich onverwachte omstandigheden voordoen. Zo zijn er bijvoorbeeld werken die we enkel bij goed weer kunnen uitvoeren. De timing kan dus nog wijzigen.

We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Vragen