Wat is de SARS?

De SARS is de Stedelijke AdviesRaad voor Senioren. Deze adviesraad denkt na en verstrekt adviezen over het lokale beleid ten aanzien van senioren.

Wie is lid van de SARS?

De leden van de SARS komen uit Mechelse verenigingen. 

Hoe gaat de raad te werk? Welke thema's worden behandeld?

De SARS behandelt onderwerpen als: mobilteit & veiligheid, dienstverlening & participatie, cultuur & vrije tijd, wonen, samenleven in diversiteit... 

De raad adviseert het college in haar beslissingen op vraag van het college of op eigen initiatief.  

De raad komt zes maal per jaar samen.

Waar vind je meer informatie?

Wil je je kandidaat stellen om een engagement op te nemen binnen de SARS of wil je meer informatie? 

Contact:

Sociaal Huis Mechelen

Rein De Witte

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

T  015 45 33 26

rein.dewitte@sociaalhuismechelen.be