De Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg bestaat uit een twintigtal leden: ambtenaren, externe deskundigen, Mechelse historici en architecten. Ze komen tweemaandelijks samen en adviseren het college over belangrijke projecten in de historische binnenstad of beschermde monumenten. De dienst Monumentenzorg verzorgt het secretariaat van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg. 

Elke twee jaar (de even jaartallen) kiest de Stedelijke Commissie de winnaars van de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing.