Niet-Belgen binnen de Europese Unie kunnen hun stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen mits registratie. Zij kunnen hun stem niet uitbrengen voor de verkiezingen van het Vlaams parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zij dienen zich voor 28 februari 2019 te registreren in het Huis van de Mechelaar. 

Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen op 26 mei 2019.

Voorwaarden

Wie kan voor welk parlement kiezen?

 

Belgen

EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen

Vlaams Parlement

JA

NEEN

NEEN

Kamer van Volksvertegenwoordigers

JA

NEEN

NEEN

Europees parlement

JA

JA, mits registratie

NEEN

Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie

  • moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
  • moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van hun gemeente
  • mogen niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Procedure

Je moet registreren voor 28 februari 2019. Het inschrijvingsformulier kan je op deze pagina downloaden of afhalen en invullen in het Huis van de Mechelaar of je kan jouw aanvraag per brief indienen. Wanneer je dit formulier hebt ingevuld en binnengeleverd in het Huis van de Mechelaar dan krijg je een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Indien geweigerd, kan je nog een beroep instellen. Hoe dat moet, lees je in de aangetekende brief die je zal ontvangen. Respecteer steeds de vermelde beroepstermijn.

Indien aanvaard, zal je een oproepingsbrief ontvangen vlak voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Je moet dan die dag gaan stemmen. Want in België is de stemming verplicht.

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. In Mechelen gebeurt het stemmen digitaal. Meer info over het digitaal stemmen vindt u hier.

Een overzicht van de stembureaus vind je hier.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Meer info vindt u hier.

Alle informatie over de Europeese verkiezingen van 26 mei 2019 vindt u hier

Meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart