Heel wat mensen zijn op zoek naar ogenblikken en plaatsen van stilte en rust. Ze verlangen ernaar los te komen van de drukte van het dagelijkse leven en van onze gejaagde samenleving. Gelukkig moeten we daarvoor niet ver weg, naar de kloosters van de Athosberg, een Ashram in India of een boeddhistisch klooster in Nepal of Thailand.
In drie van de Mechelse kerken worden gedurende de donkere maanden (november, december, januari en februari) stilte-uren georganiseerd, telkens op maandag. Dat gebeurt op diverse tijdstippen, om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden even deel te nemen aan zo’n uur van stilte

Programma van 8 november tot en met 28 februari

  • Wie tijd heeft of die wil maken om een deugddoende stilte te beleven op het middaguur, kan terecht in de Hanswijkbasiliek, van 12u tot 13u.
  • Wie aansluitend bij zijn dagtaak of voor het avondeten zich even aan de stilte wil overgeven, kan terecht in de Kerk van Leliëndaal op de Bruul 56, van 17u tot 18u.
  • Wie ’s avonds op zoek wil naar of nood heeft aan volle stilte, is welkom in de Begijnhofkerk, van 20u tot 21u.

Stilte beleven is een intense ervaring die voorafgaat of volgt op het woord of op muziek. In de sacrale ruimte van mooie historische gebedshuizen scheppen we de stille ruimte waarin mensen tot rust kunnen komen, zichzelf kunnen ontmoeten zoals ze echt zijn, zonder verplichtingen of verwachtingen. Om daarna hopelijk gesterkt terug te keren naar het dagelijks leven vol uitdagingen.