Gepubliceerd op:
3
mei
2021

Voor de start van de zomervakantie kan je er terug genieten van de stilte. Maar het pronkstuk met de blootgelegde kademuur van de Melaan is al klaar: de ha-ha. Wat dat is en waar die gekke naam vandaan komt lees je hier?

Sinds maart 2019 is een gedeelte van de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis toegankelijk voor het publiek. Het is de eerste officiële stiltetuin in Mechelen.
Er werden al heel wat restuaratiewerken uitgevoerd: de tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en de tuinmuur werden in hun oude glorie hersteld. En er kwam ook een nieuwe pergolaconstructie.

Deel twee van de restauratie met ha-ha

Het tweede deel van restauratie is bijna afgerond. En ook nu zijn het behoud van de rust, het groen en de erfgoedwaarde heel belangrijk.

De inrichting van de tuin net voor de Eerste Wereldoorlog dient als leidraad. De tuin bestond toen uit twee helften op beide oevers van de Melaan. Deze vliet kan niet opengelegd worden omdat de hoofdriolering zich in de historische bedding bevindt. Daarom is er gekozen voor de aanleg van een ha-ha om het tracé van de Melaan deels te reconstrueren.
Een ha-ha is een droge gracht met aan de ene kant een steile muur en aan de andere kant een glooiende helling.  Zo’n glooiende helling wordt vaak in de Engelse landschapstuinen gebruikt en gaf het geheel de illusie van een ononderbroken landschap. Deze illusie zorgde voor de naamgeving ‘ha, ha’.

De ha-ha zal in deze private tuin subtiel de contouren afbakenen van de ‘oever’ die voor het publiek toegankelijk is zonder de harmonie en de zichtlijnen op de tuin en het paleis te verstoren. De zuidelijke historische kaaimuur van de Melaan die in december 2019 werd vrijgelegd, wordt als onderdeel van de ha-ha gerestaureerd. De andere kaaimuur blijft als archeologisch overblijfsel ondergronds bewaard. Op het brevierpad verbindt een nieuwe brug de tuindelen. De geestelijken gebruiken het brevierpad om hun dagelijkse gebeden te combineren met een tuinwandeling.

Bomen in de tuin

De focus ligt op het behoud en de heraanplant van bomen. Voor de oudste bomen werd een veteraan-boombeheerplan opgesteld om de bomen zo gezond mogelijk te houden en hun levensduur te verlengen. Alle bomen kregen daarbovenop een veiligheidscontrole. De laatste jaren werden al enkele bomen aangeplant om kale plekken in de bosrijke rand aan te vullen. Voor het vrijmaken van de ha-ha zullen de bomen die gegroeid zijn op de historische kaaimuur verwijderd worden. Bij de keuze voor nieuwe bomen wordt gekeken naar het historische kader en de ecologische meerwaarde. Zo wordt in het noordelijke deel van de tuin opnieuw een boomgaard aangeplant zoals ingetekend in het 19de-eeuwse tuinontwerp.

Nieuwe brochure

Je leest meer over de geschiedenis van de tuin en haar restauratie in een nieuwe brochure van de dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen: "Op de Werf 2, Mechelen-Aartsbisschoppelijk Paleis, Van paleis- tot stiltetuin". Je kan de brochure gratis afhalen bij Visit Mechelen (Vleeshouwersstraat 6), aanvragen via erfgoed@provincieantwerpen.be of online lezen.