Gepubliceerd op:
9
januari
2020

Het Vlaams Rampenfonds heeft de storm en de rukwinden die in Mechelen hebben plaats gevonden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp.

Het Vlaams Rampenfonds heeft de storm en de rukwinden die hebben plaats gevonden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp maar met een geografische beperktheid. Mechelen is één van de gemeenten waar de storm als ramp erkend wordt.

Heb je schade geleden? Dan kan je tot 31 maart 2020 een schadevergoeding indienen bij het rampenfonds.

De aanvragen voor een tegemoetkoming kan je digitaal indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade aan woningen. In iedere woningsverzekering is de dekking tegen natuurrampen immers verplicht opgenomen.

Het Vlaams Rampenfonds komt nog wel tussen voor

 • goederen die geen eenvoudig risico vormen
 • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
  • de niet-binnengehaalde oogsten
  • de levende veestapel buiten het gebouw
  • de bodem
  • de teelten
  • de bosaanplantingen
 • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering)
 • openbare domeingoederen

 

Meer info: