Zoals voorgaande jaren biedt de stad Mechelen ondersteuning aan om deel te nemen aan de Strapdag en de schoolomgeving gedurende die dag verkeersvrij te maken.

Wat is de Strapdag?

De Strapdag is een dag om kinderen en ouders aan te moedigen om ofwel te voet ofwel met de fiets naar school te gaan. Het duurzaam woon-schoolverkeer wordt bewerkstelligd door het creëren van een autovrije schoolstraat.

Wanneer wordt een autovrije schoolstraat georganiseerd?

De Strapdag valt dit jaar op vrijdag 18 september 2020. De Strapdag is het hoogtepunt van heel wat activiteiten die tijdens de week van de mobiliteit ontplooid worden.

Wat is het belang van deelname?

Het is als school belangrijk om aan dergelijke initiatieven deel te nemen. Op aanmoediging van de school komen kinderen sneller per fiets of te voet naar school. Dat zorgt voor niet alleen voor een veiligere schoolomgeving maar ook een leefbaardere.

Waarvoor dient dit formulier?

Voor het organiseren van een Strapdag is het vaak mooi meegenomen om de schoolomgeving autovrij te maken. Met dit formulier kunt u als school de aanvraag indienen om een autovrije schoolstraat in te richten.

De stad Mechelen wil scholen graag ondersteunen door het signalisatiemateriaal (nadars met C3 bord en parkeerverbod indien nodig) gratis ter beschikking te stellen. Aanvragen voor het autovrij maken van straten zullen echter eerst bekeken worden door de dienst mobiliteit in samenspraak met de politie.

Wat is de deelnameprijs?

De deelnameprijs is gratis. De stad zorgt voor het signalisatiemateriaal om de straat af te sluiten en zorgt voor het uitzetten van een eventueel parkeerverbod.

Wanneer moet ik me uiterlijk inschrijven?

Vul dit formulier uiterlijk voor 30 juni 2020 in. Je zal een verzendbevestiging ontvangen.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Administratieve gegevens

Adresgegevens

Geef eventueel een 2de contactpersoon op die verantwoordelijk is op de dag van de actie.

Deelname

Welke dag(en) en welke tijdsperiode wil je de schoolstraat autovrij maken ? *
Vrijdag 18 september 2020 *
Van
Tot

De activiteit

Infrastructuur en materialen

Welke materialen vraag je aan bij de stad voor de inrichting van je activiteit?

Wat gebeurt er verder met jouw inschrijving?

  • Je ontvangt onmiddellijk een verzendbevestiging.
  • Eind augustus 2020 ontvang je de bevestiging van je inschrijving en reservatie van materialen.
  • Heb je nog vragen? Contacteer gerust Margot Leysen, via 015 29 83 96 of  margot.leysen@mechelen.be