In Mechelen is er één hogeschool. Daarnaast zijn er ook heel wat jongvolwassenen die cursussen volgen in het het Volwassenenonderwijs en bij SYNTRA-AB.

In de brochure Levenslang en levensbreed leren in Mechelen vind je een overzicht van de scholen en vormingsinstellingen voor (jong)volwassenen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.