Het stadsbestuur wil mogelijkheden creëren zodat (jonge) gezinnen met kinderen in Mechelen komen wonen en vooral blijven wonen. Om dit te realiseren worden verschillende maatregelen genomen. Zo probeert men het bestaande aanbod aan woningen met private buitenruimte voor gezinnen maximaal te vrijwaren. Opdelen naar kleinere wooneenheden wordt zoveel mogelijk ontraden. Dit kan overigens leiden tot mindere kwalitatieve woongelegenheden, een hogere buurtbelasting door onder andere verkeerstoename,...  Aansluitend wil de stad haar mogelijkheden als studentenstad verder ontwikkelen. Studenten die zich thuis voelen in de stad maken makkelijker de keuze om er zich in latere fase te komen vestigen met hun gezin.

Om deze twee opportuniteiten te blenden heeft de stad Mechelen geopperd om te voorzien in enkele studentenbuurten. Studentenkamers en –studio’s worden bij voorkeur in die buurten georganiseerd en uitgebouwd. Neemt niet weg dat dit ook op andere plaatsen op Mechels grondgebied mogelijk is. Daar zal echter nauwer worden toegezien op de balans tussen het gezinsleven met kinderen en dit van studenten.

Wanneer spreken we van een studentenkamer of een -studio?

Een studentenkamer is een niet-zelfstandige verblijfplaats.

Deze is niet-zelfstandig als tenminste één van de volgende basisvoorzieningen ontbreekt:     

 • WC
 • bad of douche
 • kookruimte

Deze voorzieningen worden in het gebouw, of eventueel een aansluitend gebouw, ondergebracht. Ze vormen de gemeenschappelijke ruimte(n) waarvan de bewoners afhankelijk zijn om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien.

Studentenstudio

De studentenstudio is een verblijfplaats die wel beschikt over alle basisvoorzieningen. De woonlokalen van een studio bevatten dus een wc, bad of douche en een kookruimte.

Niemand kan zich domiciliëren op een studentenkamer of –studio. Ze mogen dan ook enkel aan studenten verhuurd worden. Bovendien kan een studentenkamer enkel verhuurd worden als een geldig conformiteitsattest kan worden voorgelegd.

Omdat het niet mogelijk is je hier te domiciliëren, zullen bij het vergunnen van studentenkamers geen busnummers worden toegekend.

Hoe groot moet een studentenkamer zijn?

Een studentenkamer is tenminste 12m² groot. In alle ruimten bedraagt de minimale hoogte 2,20m. Als de kamer onder hellend dak gelegen is, mag enkel de vloeroppervlakte meegerekend worden als de vrije hoogte tenminste 1.80m bedraagt.

Uitzonderingenop deze regel, vind je verder terug.

In welke mate moeten de basisvoorzieningen aanwezig zijn?

De gemeenschappelijke keuken is minstens 6m². Vanaf de vijfde studenten en bijhorende kamer moet de keuken uitgebreid worden met 1,5m².
Per begonnen groep van 6 studenten moet er 1 gemeenschappelijk toilet zijn als de studenten geen toilet op de kamer hebben.
Per begonnen groep van 10 studenten moet er een gemeenschappelijke douche of bad voorzien worden.
Bovendien moet elke studentenkamer of –studio beschikken over een ruimte voor de berging van evenveel fietsen als er kamers of studio’s zijn.

In welke gebouwen mag je studentenkamers voorzien?

Een gebouw dat groter is dan 450m² mag maximaal 10 studentenkamers bevatten. Meerdere nieuwe gebouwen met een maximum aan 10 kamers in serie bouwen wordt niet toegelaten.

Een bestaande woongelegenheid die kleiner is dan 200m² kan niet worden opgedeeld of wijzigen van functie en komt dus niet in aanmerking als studentenkamer. Een woongelegenheid die groter is dan 200m² maar de 450 m² niet overschrijdt, kan worden opgedeeld en wijzigen naar studentenkamers als er ten minste 1 woning van 135m² behouden blijft. De buitenruimte aan de woongelegenheid moet minimum 20m² zijn.

Uitzonderingen

Afwijking op de minimum oppervlakte

Studentenkamers die gerealiseerd werden voor 01/09/1998 geldt een minimum oppervlakte van 8m² als een conformiteitsattest werd aangevraagd voor 31/08/2001 en vervolgens toegekend.

Ruimere mogelijkheden in de studentenbuurt

Volgende straten omvatten de studentenbuurt en laten een afwijking toe:

 • Lange Ridderstraat
 • Korte Ridderstraat
 • Hazestraat
 • Leermarkt
 • Kapelstraat
 • Pitzemburgstraat
 • Augustijnenstraat
 • Berthoudersplein
 • Zandpoortvest
 • Meysbrug
 • Stationsomgeving Centraal Station en Nekkerspoel

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor studentenkamers en -studio's

Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten gebeuren in het pand dat je wil inrichten als studentenkamer dien je een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling of met een uitgebreide dossiersamenstelling

Wil je jouw project eerst bespreken dan neem je contact op met de bouwdienst voor een afspraak.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.