Reglement tot invoering van een stedelijke subsidie voor de aankoop van natuurgebieden.

Reglement inzake het verlenen van een premie voor de uitvoering van natuurwerken in natuurgebieden (reglement is van toepassing op Mechelse onderwijsinstellingen en de volgende verenigingen: jeugdverenigingen, sportverenigingen, socio - culturele verenigingen en milieu - en natuurverenigingen. De verenigingen moeten wel lid zijn van respectievelijk de volgende Mechelse adviesraden: jeugdraad, sportraad, cultuurraad of milieuraad 2.0.)

 Het opzet van het reglement is tweeledig:

  • verenigingen en onderwijsinstellingen een centje laten bijverdienen.
  • onze mooie natuurgebieden helpen beheren.