Taalpalen zijn folderrekken met brochures en flyers over leer- en oefenkansen Nederlands in de stad.

Je vindt deze taalpalen op verschillende locaties in de stad: het Sociaal Huis, het Huis van de Mechelaar, CVO Crescendo, CVO TSM, CVO Campus Vijfhoek, CBE Open School en het Agentschap Integratie en Inburgering. 

 

Taalpaal in het Agentschap Integratie en Inburgering