Op de allereerste zomerschooldag van de eerste editie sprak Nieuwe Maan met Tijdens de eerste sprak stadsmagazine stadsmagazine Nieuwe Maan met projectcoördinator Karoline.

"We geven de kinderen goesting in school"


Vertel eens kort, hoe gaat dit project in z’n werk?

“Stad Mechelen wil kinderen motiveren, zelfvertrouwen geven en laten kennis-maken met hun talenten. En natuurlijk ook plezier en fijne herinneringen laten maken. Het gaat om 265 Mechelse kin-deren uit het lager onderwijs, de eerste graad secundair onderwijs, anders-talige kinderen die onthaalonderwijs krijgen en 16+'ers die risico lopen op schooluitval. Ze zijn verdeeld over 20 groepjes van maximaal 14 leerlingen.”

“Leerachterstand ophalen is niet het hoofddoel. Dat is niet haal-baar en zo’n druk mag je ook niet op de kinderen hun schouders leggen. Ons project is geslaagd als iedereen op 1 september terug vol goesting en zelfvertrouwen aan de schoolpoort staat. We willen een soort van Pippi-Langkous-mentaliteit creëren: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Dat bereik je alleen maar als je de kaart van talent kiest.”

Ik zie hier al veel joelende kinderen toekomen. Hoe gaan de komende dagen er voor hen uitzien?

“Telkens werken we eerst een halve dag rond concrete onder-wijsdoelen, die de scholen ons bezorgd hebben. Na de middag gaat het er meer creatief aan toe, met educatieve spelvormen. Dat doen we in samenwerking met creatieve partners zoals Circolito, Casco Phil, Technopolis en Museum Hof van Busleyden. De twee dagdelen worden wel met elkaar verweven. Zo kan de leerstof uit de voormiddag onbewust of subtiel terugkomen in het tweede dagdeel.”

Ik begin te begrijpen waarom we ons niet in een school bevinden nu. “We kozen er inderdaad bewust voor om uit de klassieke schoolse context te blijven. Zo vindt Talent krijgt Zomerkans onder andere plaats in Het Predikheren, Tivoli, De Nekker, Technopolis, De Maan en de Arco-loge in het stadion van KV Mechelen. Da’s leuker voor de kinderen en het prikkelt hen meer. Dat geldt ook voor de leerkrachten en pedagogen, die zich trouwens op vrijwillige basis inzetten voor dit project. We vroegen hen om met een brede blik voor de groepen te staan. Klassiek les geven staat niet in hun takenpakket.”

Was het evident om vrijwilligers te vinden, in deze troebele tijden?

“Eigenlijk wel. We waren  verbaasd dat zoveel leerkrachten dit engagement wilden opnemen. We hebben zelfs moeten  selecteren, een luxeprobleem dus.”

“Daarnaast hebben we aan elke groep een talentencoach gekoppeld. Zij gaan, vaak vanuit observatie, kinderen aanspreken op hun talenten en op de dingen die ze graag doen. Een aantal gepassioneerde, inspirerende perso-nen komen ook langs om over hun job te vertellen. Dat gieten we in de vorm van leuke, leerrijke activiteiten.”

Hoe kwam dit project tot stand?

“De Vlaamse regering riep scholen en lokale besturen op om een soort van zomerschool op te zetten. Qua timing op een lastig moment voor de scholen, waardoor er weinig respons kwam. Tot Stad Mechelen initiatief ondernam. De stad creëerde een draagvlak en haalde alle Mechelse scholen en tal van part-ners aan boord. Het Europese project VRAC - It takes a village to raise a child zette er mee zijn schouders onder.”

Hoe bereikten jullie de kinderen die uiteindelijk deelnamen?

“De scholen lieten ons weten welke kinderen hier het meeste nood aan hadden. We hebben een lange lijst met namen ontvangen en hebben hun ouders stuk voor stuk gecontacteerd. Iedereen was meteen enthousiast. De ouders zijn heel dankbaar dat de stad zo’n kans aan hun kinderen geeft.”