Waarom heb je een chauffeurskaart nodig?

Als je als taxichauffeur of chauffeur van verhuurvoertuigen wilt werken, moet je steeds een vergunning aanvragen. De vergunning moet jaarlijks worden verlengd.

Wanneer vraag je de chauffeurskaart aan?

 • Wanneer je een nieuwe vergunning nodig hebt.
 • Indien je een bestaande vergunning graag verlengd. Vraag een verlening aan, ten laatste 14 dagen voor je huidige vergunning vervalt.
 • Bij wijziging van gegevens van de huidige vergunning.

Hoeveel kost het?

 • Een vergunning kost 3,00 euro.
 • Vraag je zelf een uitrekstel uit het strafregister aan of geef je de dienst economie toelating om het attest bij het strafregister van de stad Mechelen in te kijken dan kost je dat 5,00 euro.

Welke regelgeving is van toepassing?

De stedelijke verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Kopie van de identiteitskaart.
 • Uittreksel uit het strafregister.
 • Kopie van het rijbewijs met geldige medische schifting.
 • Attest van in dienst name bij de werkgever of tewerkstellingscontract.
 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens van de chauffeur

Wat vraag je aan?

Maak een keuze *

Gegevens maatschappij

Gegevens over jezelf

Hoe wordt je tewerkgesteld? *

Bij te voegen bewijsstukken

Uittreksel uit het strafregister *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 • De dienst economie onderzoekt je aanvraag. Indien je dossier volledig is en alle stukken correct werden bijgevoegd, wordt het dossier in behandeling genomen. Indien je dossier niet volledig is, neemt de dienst economie zo spoedig mogelijk contact op. 
 • De dienst economie zal met jou een afspraak inplannen voor het afhalen van je vergunning. Bij afhaling van de vergunning breng je een pasfoto mee, € 3 voor de vergunning en €5 indien je toelating gaf om het strafregister in te kijken.