Aan de inkomzone van Technopolis, nl. een deel van de Zemstbaan en Abeelstraat, willen we in de toekomst graag een aantal verkeersaanpassingen doen. Die zorgen ervoor dat in de buurt:

 • De veiligheid en het comfort voor voetgangers en fietsers verbetert.
 • Het buurtparkeren georganiseerd is en bezoekers niet gaan wildparkeren.

De inkomzone is enerzijds de Zemstbaan (tussen de toegang van Technopolis en Geerdegemdries) en anderzijds de Abeelstraat (tussen de Zemstbaan en de Jubellaan)

In dialoog met de buurt

In juli 2022 trokken we met de voorstellen naar de buurtbewoners. Tijdens een infosessie op 4 juli gingen we in dialoog. Dat gebeurde in kleine groepjes per thema nl. veiligheid voor voetgangers en fietsers en parkeren. Van 5 juli tot en met 26 juli konden de bewoners ook een onlinebevraging invullen.

In deze video vertellen we je van a tot z wat die voorstellen waren.

 

Heel wat bewoners gaven toen hun mening. Zowel de inbreng van die avond, als de resultaten van de bijhorende onlinebevraging, hielpen om beslissingen te nemen. Hieronder lees je wat er juist beslist is.

Veiligheid fietsers en voetgangers

We voorzien in de inkomzone:

 • Fietssuggestiestroken aan beide kanten.
 • Een breed voetpad in de Zemstbaan, langs de kant van Technopolis.
 • De snelheid wordt er verlaagd tot 30km/u.

De bewoners hadden geen uitgesproken voorkeur voor fietssuggestiestroken of fietsstraten. De stroken geven de fietser een duidelijke plek op straat, maar geven chauffeurs ook de kans om veilig in te halen.

Er komen snelheidsremmende verkeersplateaus op de kruispunten:

 • Zemstbaan-Abeelstraat
 • Zemstbaan-toegang Technopolis


Voorbeeld kruispunt Zemstbaan-Abeelstraat

Buurtparkeren

Het huidig parkeerverbod breidt uit en geldt in de toekomst in de straatdelen aangeduid in het plannetje hieronder.
Met dit parkeerverbod:

 • Creëren we voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Vermijden we conflicten tussen geparkeerde of parkerende wagens en voetgangers.


Links: parkeerverbod vandaag - Rechts: parkeerverbod toekomst

De keuze voor een blauwe zone stellen we nog even uit. We volgen hierin de bewoners. Velen gaven aan hiermee te wachten tot het betalend parkeren op de Technopolissite start. Wanneer dit moment dichterbij komt, volgt een bevraging over een blauwe zone in de buurt. Daarna beslissen we over het al dan niet invoeren ervan.

Volgende stappen

Voor de uitvoering kan starten, zijn er eerst nog een aantal andere stappen nodig:

 • Aanstellen van een studiebureau om het definitief ontwerp uit te tekenen.
 • Doorlopen van de vergunningsprocedure.
 • Aanbestedingsopdracht aannemer.

Al die stappen samen duren al snel twee jaar. Dat betekent dat de uitvoering ten vroegste in 2024 kan starten.