Telraam logo

Telraam zoekt momenteel 20 burgers uit Mechelen in de omgeving van de site Huyghebaert. Deze burgers krijgen een Telraam waarmee ze zelf verkeerstellingen uitvoeren door speciale sensoren achter hun raam te bevestigen. De stad Mechelen betaalt deze sensoren (95 euro per sensor). Het kost de burgers dus niets.

Fijnmazig verkeer tellen

Vandaag de dag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, beperkt in de tijd en maken ze zelden onderscheid tussen vervoersmiddelen. Dankzij Telraam kunnen burgers het aantal auto’s, het zwaar verkeer, de bussen, fietsers, en voetgangers vanaf nu zelf registreren op een betrouwbare en betaalbare manier.

Het proefproject startte in maart 2019 met 100 Telramen in Kessel-Lo bij Leuven. Betrouwbare tellingen zijn essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid.

 

Telraam sensorDe Telraam-hardware is een combinatie van een Raspberry Pi-microcomputer en een lage-resolutiecamera. Het toestel functioneert op netstroom en wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op de eerste verdieping met zicht op de straat. Via het draadloze thuisnetwerk worden alle tellingen continu doorgestuurd naar een centrale databank. Zo kan Telraam, weliswaar enkel overdag, op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze al het verkeer in een straat tellen.

Citizen Science vult blinde vlek

Burgers willen meer dan ooit hun zeg hebben over verkeer en mobiliteitsbeleid. Verkeerstellingen zijn een belangrijk onderdeel om zo’n beleid vorm te geven, alleen werd er tot nu toe heel zuinig mee omgesprongen vanwege de hoge kostprijs. Daar maakt Telraam komaf mee. Dankzij eenvoudige, innovatieve én betaalbare technologie krijgen burgers de kans om zelf metingen uit te voeren. Naast de technologie biedt Telraam ook de nodige knowhow om de juiste meetmethode toe te passen. Onder begeleiding van de experts van Transport & Mobility Leuven zoekt Telraam vervolgens samen het antwoord op de volgende vragen: Wat betekenen deze cijfers?; Welke verkeerskundige ingrepen zijn er mogelijk?; Welk effect hebben die ingrepen?”

Telraam-kiem in Mechelen

Stad Mechelen is geselecteerd als kiemstad met de uitrol van een telnetwerk van 20 Telramen. De keuze viel op de omgeving rond de site Huyghebaert omdat dit een gemengde wijk is met divers verkeer voor zowel industrie, bewoners, als scholen. Met de tellingen krijgt iedereen een goed beeld van die verschillende verkeersstromen. Stad Mechelen kan op basis hiervan de juiste analyse maken en vervolgens maatregelen voorstellen in overleg met de buurt.

Meedoen?

Bewoners in de omgeving van de site Huyghebaert kunnen zich tot 10 september registreren op www.mechelen.be/telraam om mee het verkeer in hun straat te tellen. Midden september weten ze of ze geselecteerd zijn en ontvangen ze een uitnodiging voor een eerste Telraam-workshop.

Van zodra de Telramen in de omgeving van de site Huyghebaert ophangen, kan iedereen deze data bekijken op www.telraam.net.

 

Telraam

Telraam is een initiatief van TML, Mobiel 21 en Waanz.in met steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van de Federale Overheid.