Om een horeca-uitbater voldoende ruimte te geven om ook op het terras van zijn zaak de maatregel van social distancing te kunnen respecteren, werd er op het openbaar domein - waar mogelijk - ruimte vrijgemaakt om een uitbreiding van het terras mogelijk te maken. Lees de mogelijkheden hierover hier na. 

In uitzonderlijke gevallen kan een HoReCazaak een afwijking krijgen t.o.v. bovengenoemde principes. (Indien men niet in de standaardprocedure valt van uitbreiding met max. 100% omwille van een specifieke ligging/omstandigheden). Deze moet je wel aanvragen bij dienst Economie via het aanvraagformulier. Bij twijfel vragen we je het aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen worden binnen de vijf werkdagen behandeld. 

Eens je goedkeuring voor een afwijking hebt ontvangen, moet je deze goedkeuring duidelijk afficheren op een goed zichtbare plaats aan het raam zodat handhaving op de hoogte is van de toegestane afwijking.

Adresgegevens 1
Ik vraag een afwijking aan t.o.v. de toegestane uitbreiding van terrassen *

Indien neen, dan hoef je dit formulier niet in te vullen. Heb je een andere vraag betreffende uitbreiding van het terras n.a.v heropening van je HoReCazaak neem dan contact op met dienst economie via economie@mechelen.be

Indien ja, bezorg ons dan een gedetailleerd plan waarop je aangeeft waar en hoe je je terras wil uitbreiden. 

Bezorg ons daarenboven ook een duidelijke foto van de ruimte die je wil innemen met je terras. 

Let op! Wanneer je je terras wil uitbreiden voor een handelspand van een collega dan kan je dit alleen doen wanneer de eigenaar van dit handelspand je daarvoor de toestemming heeft gegeven.