Ragheno timingDe realisatie van Ragheno zal meerdere jaren in beslag nemen en verloopt in een aantal fases:

  • ambities
  • masterplan
  • ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • uitvoering

De 10 ambities formuleren de doelstellingen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Ze zijn de basis voor het masterplan. De opmaak van het masterplan omvat een stedenbouwkundig onderzoek, mobiliteitsstudie, structuur en inrichting van de publieke ruimte, bodem en waterstudie en integratie van Smart City maatregelingen. Bovendien ambieert de stad Mechelen een klimaatneutrale, duurzame wijk. Het masterplan zoekt een evenwicht tussen de wensen van de stad, de grondeigenaars en de huidige gebruikers en bewoners van het gebied. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan en is een planningsinstrument waarmee de ontwikkelingsperspectieven voor het gebied worden vastgelegd. Het regelt dus de bestemming, de inrichting en het beheer van het betrokken gebied. Later vormt het ook de basis voor bouw- of verkavelingsvergunningen.

Wettelijk kader begeleidt het project

  • Opmaak van een Milieu Effecten Rapport (MER)
  • Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • Onderzoeken en resultaten zijn openbaar
  • Garantie op transparante inspraakprocedures