Gepubliceerd op:
7
maart
2019

Mechelse niet-commerciële organisaties en verenigingen en Mechelse kunstenaars kunnen voor culturele projecten een subsidieaanvraag indienen. 15 april 2019 is de eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen.

Mechelse niet-commerciële organisaties en verenigingen en Mechelse kunstenaars kunnen voor culturele projecten een subsidieaanvraag indienen.

Culturele projecten maken gebruik van één of meerdere kunstdisciplines (podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, audiovisuele kunsten…). Ze zijn (ver)nieuw(end) en kunnen in principe slechts driemaal betoelaagd worden voor maximaal 2500 euro. 

De ‘gewone’ werking van een organisatie of kunstenaar wordt binnen dit reglement niet betoelaagd.

De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van vier criteria:

  • gemeenschapsvorming
  • artistieke kwaliteit en relevantie
  • toegankelijkheid en bereik
  • duurzaamheid

Een project hoeft niet aan alle criteria te voldoen, een project dat zich richt op één of enkele criteria is niet minderwaardig.

15 april 2019 is de eerstvolgende deadline om een aanvraag in te dienen. Bekijk het toelagereglement en het aanvraagformulier.

Het reglement toelagen aan Culturele Projecten vervangt het vroegere toelagereglement voor Gemeenschapsvormende Projecten.

Meer informatie

Neem contact op met Steven Defoor, coördinator Lokaal Cultuurbeleid
015 29 80 34 of steven.defoor@mechelen.be