Een taal leer je het best als je veel kan oefenen. Je moet de taal dus zo vaak mogelijk gebruiken. Daarom is het belangrijk dat er ook tijdens de zomervakantie voldoende oefenkansen Nederlands zijn.

Om anderstalige Mechelaars ook in juli en augustus de kans te geven om de taal op een kwaliteitsvolle manier te oefenen, lanceert stad Mechelen de projectoproep 'Micro-toelagen voor oefenkansen Nederlands - zomerinitiatieven'. 
Taalstimulering is één van de drie pijlers van het Taalactieplan Mechelen en met deze subsidies hopen we om verenigingen, feitelijke verenigingen en particulieren te stimuleren om nieuwe taalinitatieven te organiseren.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je onder de rubriek 'documenten'.

Ben je op zoek naar inspiratie?  Ontdek alle bestaande oefenkansen Nederlands op nederlandsoefenen.be of kijk eens op www.integratie-inburgering.be/geselecteerde-projecten-nederlands-oefenen voor leuke projecten in andere steden.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan zeker contact met ons op via e-mail of telefoon.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.