De stad Mechelen verleent een toelage betreffende de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen aan verscheidene categoriën van sociaal kwetsbare personen met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Download hier het reglement.

Download hier het formulier.  Met dit formulier vraagt u een toelage van 24 euro aan in het kader van de vaste afvalbijdrage

Let wel: enkel in te vullen indien u niet automatisch deze toelage heeft ontvangen op uw aanslagbiljet. U dient dit formulier samen met de nodige bewijzen voor het einde van het dienstjaar (C.) of uiterlijk twee maanden na het dienstjaar bij (A en B) terug te bezorgen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.