De stad Mechelen verleent een toelage betreffende de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen aan verscheidene categoriën van sociaal kwetsbare personen met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Download hier het reglement.

Download hier het formulier.  Met dit formulier vraagt u een toelage van 24 euro aan in het kader van de vaste afvalbijdrage

Let wel: enkel in te vullen indien u niet automatisch deze toelage heeft ontvangen op uw aanslagbiljet. U dient dit formulier samen met de nodige bewijzen voor het einde van het dienstjaar (C.) of uiterlijk twee maanden na het dienstjaar bij (A en B) terug te bezorgen.