De stad Mechelen verleent met ingang van 1 januari 2014 tot uiterlijk 31 december 2019 een jaarlijkse toelage verleend aan de leerlingen van het stedelijk conservatorium en de koninklijke academie voor beeldende kunsten, die aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.