De Tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis kun je maar op uitzonderlijke tijdstippen bezoeken.

Tijdens het weekend van 4 en 5 november 2017 krijg je de kans om de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis te bezichtigen. De tuin wordt tijdens die twee dagen uitzonderlijk opengesteld tussen 13 en 16u.

Deze tuin is privaat  maar dankzij de samenwerking van de provincie Antwerpen, de beheerder van het aartsbisschoppelijk paleis en het aartsbisdom Mechelen-Brussel is het voor de tweede keer mogelijk om de tuin te bezoeken. Eerder was dit al mogelijk in het weekend van 2 en 3 april 2016.

Momenteel voert het provinciebestuur een gefaseerde volledige restauratie van het paleis uit. Recentelijk werd de westelijke vleugel met de vertrekken van de aartsbisschop gerestaureerd. De tuin maakt deel uit van de globale restauratiewerken van het domein en zal in latere fase ook aangepakt worden.

Op dit moment loopt er een voortraject met archeologisch onderzoek waarna een tuinontwerp met aandacht voor de historische waarde zal worden opgemaakt. Om de tuin reeds occasioneel toegankelijk te maken werd om veiligheidsredenen beslist om versneld alle gebouwen in de tuin, namelijk de tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en ook de tuinmuur zelf, in hun oude glorie te herstellen. Hierbij werd de oude toegang heropend en een nieuwe pergolaconstructie aangebracht. Deze werkzaamheden werden kortelings afgerond.

Om deze restauratiewerken te kunnen uitvoeren, is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de provincie Antwerpen en de stad Mechelen.

Noteer dus alvast 4 of 5 november 2017 in je agenda om een bezoekje te brengen aan de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis. De ingang bevindt zich in de Schoutetstraat.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.