De Tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis kun je maar op uitzonderlijke tijdstippen bezoeken. De ingang bevindt zich in de Schoutetstraat. 

Momenteel voert het provinciebestuur een gefaseerde volledige restauratie van het paleis uit. De tuin maakt deel uit van de globale restauratiewerken van het domein en zal in latere fase ook aangepakt worden.

Om de tuin reeds occasioneel toegankelijk te maken werd om veiligheidsredenen beslist om versneld alle gebouwen in de tuin, namelijk de tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en ook de tuinmuur zelf, in hun oude glorie te herstellen. Hierbij werd de oude toegang heropend en een nieuwe pergolaconstructie aangebracht. 

Om deze restauratiewerken te kunnen uitvoeren, is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de provincie Antwerpen en de stad Mechelen.

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.