Op de site Uilmolenweg gaat de stad een volledig nieuwe recreatieve en multidisciplinaire cluster ontwikkelen zodat er verschillende sporten en beweegactiviteiten op gefaciliteerd kunnen worden. 

Openlucht sportsite

In 2016 besloot de stad Mechelen samen met de provincie Antwerpen, meer bepaald het Vrijbroekpark, het plan aan te gaan om op deze locatie een nieuwe openlucht sportsite te ontwikkelen.

Een studiebureau werd aangesteld om een eerste inrichtingsplan op te maken. Het uitgangspunt was om meer te zijn dan enkel een site. We willen een open sport- en recreatiepark creëren waar elke Mechelaar en elke bezoeker terecht kan. 

In november 2020 is een ontwerper aangesteld om het inrichtingsplan verder uit te werken tot een ontwerp en uitvoeringsplannen. 

 

Met de budgetten die eind juni in de meerjarenplanning zijn goedgekeurd, zet AGB SAM/stad Mechelen een belangrijke stap in de verdere realisatie van het project.

Omgevingsvergunning 

AGB SAM diende in september 2021 de omgevingsvergunning in voor de eerste fase bij de provincie Antwerpen. Na controle van het dossier, volgt een openbaar onderzoek waar de plannen kunnen ingekeken worden. 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoekt loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 oktober 2021.

 • De aanvraag bekijken kan in het huis van de mechelaar. 
 • Maak een afspraak voor je bezoek (tel. 0800 20 800)
 • Tijdens deze periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Afbeelding met tekstAutomatisch gegenereerde beschrijving

Fase 1  

 • De aanleg van sportvelden voor volgende sporttakken: rugby, voetbal, omnisport en beachsport.
 • De aanleg van het eerste deel van de Finse Piste dat reeds zal aansluiten op de bestaande loopomloop van het park.
 • De bouw van een multifunctioneel gebouw dat zal functioneren als onthaalgebouw voor het park, voor de verschillende clubs en individuele sporters, voor bedrijfsevenementen en schoolbezoeken.
 • De aanleg van het eerste deel van de parking. 

Fase 2

De witte zone op de foto zal pas op een later moment uitgevoerd worden. 

Activiteitenprogramma open sportpark 

Het sportpark wordt gerealiseerd en beheerd door het autonoom gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM). AGB SAM beheert nu ook al alle stedelijke sportinfrastructuur en heeft de nodige kennis en expertise. 

AGB SAM wil op de site een open sportpark creëren waar elke Mechelaar of bezoeker van de stad zich zal thuis voelen. 

Clubgebonden sportactiviteiten 

 • Heel wat clubs, waaronder rugby Mechelen, KV Mechelen, Hockey Vrijbroek, … zullen hier hun sportactiviteiten organiseren. Enerzijds door een eigen kwalitatief clubaanbod aan te bieden en uit te breiden, anderzijds door samen te werken en een kruisbestuiving tussen de verschillende sporten te laten plaats vinden. 
 • Ook clubs die slechts sporadisch gebruik willen maken van de site zullen hier terreinen kunnen reserveren.  

Individuele sporters, sportende ouders: 

 • Doorheen de site wordt een Finse Piste aangelegd die aansluiting zal vinden op de loopomlopen binnen het park. Langsheen de Finse Piste worden sportprikkels voorzien. 
 • Wil je gewoon rustig de natuur verkennen in het park? Dat kan via de aangelegde wandelpaden. 
 • Aan de buitenkant van het gebouw worden kleedkamers met lockers voorzien voor de individuele sporter.  

Schooluitstappen en bedrijfsevenementen: 

 • De site zal uitermate toegankelijk zijn om een teambuilding te organiseren met het bedrijf of een sportieve schooluitstap gekoppeld aan een educatief parkaanbod. 
 • In het gebouw wordt een horecagedeelte voorzien en is er ruimte om een vergadering te organiseren. 

Jeugd- en Urbansporten 

 • Ook de jeugd wordt niet vergeten. Samen met de jeugddienst en de jongeren wordt een invulling gegeven aan een Urban Zone.  

Gedeelde parking 

Een nieuwe parking wordt aangelegd aan de kant Hombeeksesteenweg. Provincie Antwerpen voorziet deze grote, kwalitatieve parking aan het nieuwe sportpark voor zowel de sporters als de bezoekers van het Vrijbroekpark. Op deze manier pakken ze de parkeerproblematiek aan rond het Vrijbroekpark.

Tijdslijn 

 • September 2021: aanvraag omgevingsvergunning 
 • Oktober 2021: aanbesteding multifunctioneel gebouw 
 • Oktober/november 2021: aanbesteding sportvelden en omgevingsaanleg 
 • December 2021: start werken fase 1 
 • September 2022: opening eerste sportvelden 
 • December 2022/januari 2023: einde fase 1 

Via deze webpagina kan je op geregelde tijdstippen de voortgang in het dossier volgen. Indien je niets wil missen, kan je intekenen op de nieuwsbrief rond dit project.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Dit project wordt gesteund door Sport Vlaanderen.