Urban Resource Centers for waste prevention, re-use and recycling

logo urbact

Steden verbruiken ongeveer 60-80% van de natuurlijke hulpbronnen, produceren 50% van het wereldwijde afval en 75% van de mondiale broeikasgasemissies. Er ligt dus een grote uitdaging in het vinden van alternatieven waardoor steden hun belastend effect op het milieu kunnen verminderen.

Het sluiten van kringlopen door middel van afvalpreventie, hergebruik, reparatie en recycling biedt een oplossing in de ontwikkeling van circulaire hulpbronnenstromen. Het beleid moet een actieve rol spelen bij het faciliteren van circulaire consumptie en het bevorderen van een duurzame levensstijl.

Steden werken traditioneel met grote recyclingbedrijven gelegen in de buitenwijken van de stedelijke gebieden. Vaak alleen bereikbaar met de auto en bovendien bieden de stations geen alternatieven voor het hergebruiken van het afval. Deze trend is aan het keren, steden groeien, land wordt schaarser en de burgers vragen om diensten die gemakkelijk toegankelijk zijn. Hoe kunnen steden diensten ontwikkelen die

 • passen bij de prioriteit van de afvalhiërarchie,
 • circulaire economie promoten
 • burgers, nieuwe bedrijven en startende ondernemingen inspireren om nieuwe manieren te crëeren om kringlopen op lokaal niveau en economisch duurzame manier te sluiten?

Het UrbReC project wil oplossingen bieden op deze uitdagingen rekening houdend met de bestaande drempels: kennis, kwaliteit van het afval, financiering, communicatie en het sociaal aspect.

Partners

UrbReC brengt 10 partners vanuit negen landen samen onder leiding van de gemeente Den Haag.

 • Nederlandse partners: Gemeente Den Haag
 • Kroatische partners: City of Zagreb
 • Belgische partners: Stad Mechelen
 • Portugese partners: Vila Nova de Famalicão
 • Poolse partners: City of Opole
 • Griekse partners: City of Patras
 • Roemeense partners: Bucharest 3rd District
 • Noorse partners: Oslo
 • Spaanse partners: Municipality of Cáceres, Ciudad Real Muncipality

Budget

Totaal projectbudget: € 146.853
Bijdrage Urbact: € 106.307,10

Budget Stad Mechelen: € 5.850
Bijdrage Urbact: € 4.095

Looptijd: 02/09/2019 - 02/03/2020

Meer info over het Urbact programma