Mechelen is een verrassende, dynamische en hartelijke stad met interessante bouw- en stadsvernieuwingsprojecten, een stad die verdicht en vergroent, maar ook voor uitdagingen staat. Een stad waar veel bouwprojecten op stapel staan en waarbinnen de Bouwdienst een belangrijke rol speelt in het faciliteren en beoordelen van deze projecten. 

De stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen vind je hier. Deze verordening is het kader waarbinnen adviezen verleend en vergunningsaanvragen beoordeeld worden, naast de geldende bestemmingsvoorschriften.

Stad Mechelen werft een Deskundige Omgevingsvergunningen aan voor de Bouwdienst.  

Lees de volledige vacature hier. 

Persoonlijke gegevens

Sollicitatie

Waar zag je deze vacature? *

Hoe heb je onze vacature gevonden? *

Gegevensverwerking

De werkgever respecteert de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van 27/04/2016 bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de werkgever opgenomen en bewaard in een bestand, zowel op papier als digitaal, en worden enkel gebruikt in het kader van personeels- en loonadministratie. De werknemer heeft het recht om zijn/haar gegevens op te vragen en indien nodig te laten verbeteren en/of verwijderen. De houder van de bestanden bij Stad Mechelen is de Gemeenteraad, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur is Dhr. E. Laga, Algemeen Directeur. Meer uitleg kan bekomen worden in het document Veiligheid en Privacy op intranet, bij de Personeelsdienst (Schaalstraat 46 te 2800 Mechelen), bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) of de HR-manager.

Toestemming *