Als Zakelijk Coördinator bouw je mee aan de stevige ambities van Museum Hof van Busleyden op zakelijk en financieel vlak. Je staat in voor het personeelsbeleid van het museum, tekent de financiële strategie uit en bent ook verantwoordelijk voor het beheer van het museumgebouw, het 16e-eeuwse stadspaleis in hartje Mechelen. Je werkt daarbij nauw samen met de Teamcoach Programmatie en de Hoofdcurator van het museum. Samen met de museumdirecteur vorm je daarnaast de drijvende kracht om de werking en exploitatie van het museum verder uit te bouwen en te professionaliseren na de heropening in het voorjaar van 2024.

Lees hier de volledige vacature.

Persoonlijke gegevens

Sollicitatie

Waar zag je deze vacature? *

Hoe heb je onze vacature gevonden? *

Gegevensverwerking

De werkgever respecteert de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van 27/04/2016 bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de werkgever opgenomen en bewaard in een bestand, zowel op papier als digitaal, en worden enkel gebruikt in het kader van personeels- en loonadministratie. De werknemer heeft het recht om zijn/haar gegevens op te vragen en indien nodig te laten verbeteren en/of verwijderen. De houder van de bestanden bij Stad Mechelen is de Gemeenteraad, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur is Dhr. E. Laga, Algemeen Directeur. Meer uitleg kan bekomen worden in het document Veiligheid en Privacy op intranet, bij de Personeelsdienst (Schaalstraat 46 te 2800 Mechelen), bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) of de HR-manager.

Toestemming *