Situering

J@M vzw, of voluit Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap, is een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Mechelen. We zijn een jeugdwelzijnsorganisatie met een aanbod in verschillende Mechelse wijken.  

Ben jij de teamcoach die in verschillende wijkwerkingen met jeugdwerkers en partnerorganisaties aan de slag gaat? Wil jij mee zorgen voor een kwalitatief groepsgericht vrijetijdsaanbod in Mechelse wijken? Of je verantwoordelijkheid nemen op organisatieniveau en meewerken aan thema’s als onderwijs, vrijwilligers, … ? J@M vzw-evap versterkt zich met een Teamcoach! 

Wat doe je als teamcoach?

Als teamcoach ben je verantwoordelijk voor verschillende wijkwerkingen. Je coacht en ondersteunt de jeugdwelzijnswerkers en dit zowel op individueel vlak als in teamverband. Je organiseert en stimuleert efficiënt teamoverleg en voert werkbesprekingen. Je bewaakt de onderlinge relaties en zorgt ervoor dat er een goede cultuur/samenwerking heerst binnen het team. Je toont leiderschap en kan op een gezonde manier je team en diens leden uitdagen, de nodige veiligheid waarborgen en het team zo motiveren engagement op te nemen. Je stuurt je team aan en bewaakt het afsprakenkader.

Je zorgt dat er een kwalitatief en volwaardig groepsgerichtvrijetijdsaanbod gegarandeerd wordt. Je legt zoveel mogelijk de brug met andere levensdomeinen en hebt aandacht voor duidelijke communicatie naar de verschillende doelgroepen. Je onderhoudt bestaande en mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden in functie van de wijkwerking. Je zorgt voor een correct beheer van de wijkbudgetten en volgt de teamleden op in hun administratieve taken. 

Op organisatieniveau werk je nauw samen met andere teamcoaches, de stafmedewerker en de algemeen coördinator. Je neemt een verantwoordelijke rol op rond organisatie brede thema’s (onderwijs, cultuur, justitie, vrijwilligers, veiligheid en preventie, diversiteit, …). Je vertegenwoordigt J@M vzw in diverse overlegorganen en werkgroepen. Je hebt voeling met de buurt en volgt maatschappelijke tendensen nauw op. Dit kan je vertalen naar uitdagingen op organisatieniveau.

Job gerelateerde competenties 

 • Je beschikt over relevante ervaring in het aansturen van een team en je hebt de goesting en het potentieel om hierin te groeien.
 • Je bent organisatorisch sterk en in staat om prioriteiten te stellen en knopen door te hakken.
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met jeugd(welzijns)werk en met de specifieke doelgroep van J@M vzw.
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 • Je denkt mee op organisatie niveau om vervolgens medewerkers te engageren ifv de collectieve ambitie van J@M vzw.

Persoonsgebonden competenties 

 • Je bent een verbindend persoon. Zowel binnen je team, als met de verschillende wijkwerkingen van de organisatie, de buurt, stadsdiensten en externe partners.
 • Je bent dynamisch, neemt initiatief en denkt mee aan oplossingen. 
 • Je bent communicatief, empathisch en een teamspeler. 
 • Je ben in staat om collega’s te motiveren en te inspireren door je houding en uitstraling. 
 • Je bent in staat om collega’s te ondersteunen en te stimuleren. 
 • Je zet de doelgroep en de collega’s centraal.
 • Je toont engagement ten aanzien van de doelgroep, de medewerkers en de organisatie. 

Wat mag jij verwachten?  

 • Een voltijds (38 uur/week) contract voor onbepaalde duur. 
 • Marktconforme verloning en arbeidsvoorwaarden volgens PC 329.01. Barema B1C
 • Relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.  
 • Na 6 maanden dienst: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, GSM, …  
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

Belangrijk 

We werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of jaren ervaring. Je competenties staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, geslacht, beperking of afkomst.  

Interesse? 

Je kandidatuur stuur je ten laatste op vrijdag 12 augustus naar job@jamvzw.be met vermelding van de vacaturetitel en bevat volgende documenten:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Kopie diploma
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden (artikel 596.2- minderjarigenmodel)

Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord. 

Een eerste selectieronde gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. Indien je geselecteerd bent ontvang je in de week van  15 augustus een casusopdracht. De sollicitatiegesprekken worden ingepland op vrijdag 26 augustus.  

Nog vragen? 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure, contacteer algemeen coördinator Roel Noukens. (roel.noukens@jamvzw.be, GSM: 0489 66 49 44) 

Jobtype
Voltijds - Contractueel
Contractduur
Onbepaalde duur bij J@M vzw