Gepubliceerd op:
20
juli
2022

De gemeenteraad van 27 juni keurde de aanpassing van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Zusterkens der Armenstraat goed. Tijdens het openbaar onderzoek kan je adviezen, bezwaren of opmerkingen indienen.

In Mechelen willen we dat iedereen zich thuis voelt. Daarom startten we in 2021 met de Mechelaar een dialoog. Daarin bespreken we hoe we omgaan met symbolen in onze stad die verwijzen naar de tijd waar Congo een Belgische kolonie was. België bestuurde Congo toen onder dwang om vooral de plaatselijke rijkdommen van dat land op te eisen. Ondertussen is geweten dat tijdens die periode in Congo ook veel onrecht en geweld werd gepleegd door sommige Belgen. Verwijzingen naar die tijd kunnen daarom ongepast zijn en proberen we constructief aan te pakken.  

Van Kerckhovenstraat

De Van Kerckhovenstraat werd genoemd naar Willem Frans Van Kerckhoven (°1853 - +1892). Deze Mechelaar werd bekend door zijn extreem geweld en het spoor van vernieling dat hij achterliet tijdens veroveringstochten in Congo.

Wijziging straatnaam

De gemeenteraad van 27 juni keurde de aanpassing van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Zusterkens der Armenstraat goed. 

Van 1891 tot ongeveer 1970 woonden “De Zusterkens der Armen” in deze straat. De zusters gaven onderdak en verzorging aan bejaarden. Met deze nieuwe straatnaam eren we honderden anoniem gebleven vrouwen.  

Openbaar onderzoek

De volgende stap is het openbaar onderzoek dat loopt van 20 juli tot en met 20 augustus 2022. Dat betekent dat iedereen adviezen, opmerkingen of bezwaren op de aanpassing van de straatnaam mag indienen. 

Heb je bijvoorbeeld een ander voorstel voor de nieuwe straatnaam? Ook dat mag je aan ons laten weten. Weet wel dat straatnamen niet mogen verwijzen naar nog levende personen, tenzij het over een lid van de koninklijke familie gaat. 

Bezorg alle info via mail aan vastgoed@mechelen.be.

Documenten inkijken

Het document dat de wijziging van de Van Kerckhovenstraat beschrijft, kan je tijdens de kantooruren inkijken in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, te Mechelen.