Een nieuwe technologie brengt altijd vragen met zich mee. Hieronder beantwoorden we er enkele.

Hoe ver staat de technologie?

Het idee van zelfrijdend vervoer is niet nieuw. Al in de jaren 50 werden de eerste stappen ondernomen. Cruise control (1960) en het ABS-systeem (1980) zijn de vroegste voorbeelden van ondersteuning voor de autobestuurder. Later kwamen daar bijvoorbeeld parkeerhulpsystemen bij (2020). Doorheen de tijd ontwikkelden de systemen zich tot meer complexe vormen van autonomie. Het resultaat is dat geleidelijk aan de technologie meer en meer taken van de bestuurder zal overnemen. 

In totaal onderscheiden we 6 niveaus van automatisering.

  • Niveau 0: er is geen automatisering. De bestuurder heeft alles zelf in handen.
  • Niveau 1: rijhulp zoals cruise control, parkeerhulpsystemen ...
  • Niveau 2: gedeeltelijke automatisering. De bestuurder heeft nog steeds het overzicht, maar enkele hulpsystemen nemen het van hem over. Voorbeelden zijn automatische remsystemen, rijstrookbehoudassistent ...
  • Niveau 3: hoog geautomatiseerd. Verschillende systemen nemen het grootste deel van de taken over. Constante monitoring van de bestuurder is niet meer nodig. Wel kan hij nog op elke moment de controle weer over nemen wanneer nodig. Dit is het niveau dat vandaag de dag beschikbaar is en waarmee we ook met de shuttle in Mechelen-Noord experimenteren.
  • Niveau 4: volledig geautomatiseerd. Het voertuig rijdt zelfstandig in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld een aparte weg of parcours. Er zit nog een bestuurder in de wagen, maar die neemt geen taken op zich. 
  • Niveau 5: volledig autonoom. Het voertuig rijdt volledig zelfstandig op de openbare weg. Er is geen bestuurder of stuur meer aanwezig. Inzittenden zijn enkel passagiers. 

Hoe zorgen we dat het proefproject in Mechelen-Noord veilig verloopt?

De elektrische shuttle die in bedrijvenzone Mechelen-Noord rondrijdt, is uitgerust met een breed scala  aan sensoren, waaronder stereocamera's, LIDAR (laserscanners) en ultrasone obstakeldetectoren. Ook zijn er computers aanwezig die de binnenkomende informatie te verwerken. De sensoren zijn in staat om verkeersborden, - lichten en wegmarkeringen te detecteren en daarop gepast te reageren. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid en beweging van andere weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, auto's ... 

Momenteel kent de technologie nog enkele beperkingen. Daarom kozen we voor ons proefproject voor een vast traject, waarbij de shuttle gewoon rechtdoor kan rijden en bv. geen rondpunten moet kruisen. Andere weggebruikers dienen afstand te houden, hun snelheid te minderen en voorrang te verlenen. De shuttle rijdt max. 15 km/u en achter het stuur zit een getrainde bestuurder die op elk moment kan ingrijpen. Het volledige traject werd gedurende twee weken uitvoerig getest, voor de shuttle passagiers vervoert.