verbeter je buurt logoVerbeter je buurt!

Stad Mechelen heeft veel ambitie.
Eén ervan is een hartelijke stad voor haar inwoners te zijn.
Daarom is jouw input van enorm belang! 

Via onderstaande formulieren ontvangen we graag jouw melding of suggestie!

1. Een super idee of ingeving voor het gebied Centrum? 

Heb jij een gouden tip? Een superidee voor het gebied Centrum? We vernemen graag jouw suggesties. Stuur je idee door voor jouw buurt via een ideeënformulier.

2. Meldingskaart openbaar domein

Een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, zwerfvuil ... het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt. 
Heb je een melding over het openbaar domein? Geef dit in via de meldingskaart.

Vul voor elke melding een afzonderlijke kaart in.

Heb je problemen met de riolering van je woning of moet het voetpad worden aangepast, gebruik dan het specifieke aanvraagformulier (klik op link en een Word-document gaat open). 

Meldingsmogelijkheden bij andere bevoegde overheden: 

3.Sociale overlast 

De dienst Preventie en veiligheid beschouwt iets als overlast wanneer:

  • de sociale leefbaarheid aangetast wordt door ergernissen of conflicten die het gevolg zijn van menselijk gedrag/contact. Dit kan overgaan tot overlast door het tijdstip waarop ze gesteld worden, de plaats van het gebeuren, de intensiteit ervan en/of de gedragenheid in de buurt.
  • dat doelbewust wordt gesteld en mensen stoort.

Voorbeelden hiervan zijn: mensen pesten, affiches wildplakken, ongewenste graffiti, geluidshinder door personen, vuurwerk afschieten, gedragingen in de context van burenruzies, spuwen in gebouwen. 
Heb je een klacht over sociale overlast, dan kan je het webformulier invullen. 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.