Horeca

Het Mechelse stadsbestuur hecht veel belang aan de beleving in onze stad.

Hierin spelen kwaliteitsvolle horecazaken en aangename terrassen een zeer belangrijke rol.

Om de kwaliteit van de horecazaken en de terraszones te bewaken, werkt de stad met een horeca- en terrasvergunning.

Je kan je horeca- en terrasvergunning samen aanvragen. Indien je reeds een bestaande horecazaak hebt, kan je enkel een terrasvergunning aanvragen.

Functiewijziging

Soms moet je voordat je met een zaak kan starten, de functie van een pand wijzigen (bijvoorbeeld van winkel naar kantoor of van winkel naar horeca). Om na te gaan wat de vergunde toestand van een pand is, neem je best even contact op met de bouwdienst. Als blijkt dat je ook een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, helpen zij je verder op weg.