Om kinderen weerbaar te maken in het verkeer dienen ze van jongs af aan verkeersvaardigheden te oefenen: eerst in een beschermde omgeving en later in het echte verkeer. Inderdaad, net als voor het leren tekenen, het studeren van wiskunde of een andere taal geldt ook voor het leren van verkeersveilig gedrag dat regelmatig oefenen van peuter tot en met senior loont!

Ouders spelen een belangrijke rol in de verkeersopvoeding, maar ook in de keuze van vervoerswijze van hun kind(eren). Daarnaast spelen de school, politie, gemeenten en andere organisaties een rol. 

Hieronder vind je ons aanbod van lopende projecten:

 • De Mobibus wil leerkrachten van Mechelse scholen helpen om met leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs op een interactieve manier aan verkeersopvoeding te werken. De Mobibus is een omgebouwde touringcar met een interactieve mobiele tentoonstelling. In en rond de bus doorlopen de leerlingen vijf modules: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fiets en brommer. De Mobibus is een initiatief van de Vlaamse mobiliteitsminister en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

  Voor het schooljaar 2016-2017 staat de Mobibus in Mechelen op de Veemarkt van 13 tot 24 februari 2017. De uitnodiging om hiervoor in te schrijven wordt door het O.O.M. aan de scholen per e-mail bezorgd.
   

 • Het succesvolle Fietsexamen voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs in Mechelen wordt traditioneel in de maand mei door de Lokale Politie Mechelen georganiseerd.

  Het fietsevenement voor het 5de leerjaar bestaat uit een test op het behendigheidsparcours gecombineerd met een training op het parcours van de verkeerstuin, lessen over de dodehoekproblematiek, veilig fietsen en veilige uitrusting, en wordt afgesloten met een kennistest. De leerlingen die slagen in het behendigheidsparcours krijgen het brevet van 'vaardige fietser'.

  Het fietsexamen voor het 6de leerjaar vindt plaats in het echte verkeer. Het bestaat uit een uitdagend parcours van 5 km tot in de binnenstad waarbij de meest voorkomende verkeerssituaties aan bod komen. De leerlingen die slagen in het fietsexamen krijgen het brevet van 'superfietser'.

  Deze evenementen vormen het sluitstuk van jarenlange verkeers- en mobiliteitslessen en fietstraining om de eindtermen voor verkeers- en mobiliteitseducatie te behalen.

  Voor het schooljaar 2016-2017 gaat dit evenement door op:
  > Maandag 24 en dinsdag 25 april 2017: fietsevenement, 5de leerjaar basisonderwijs
  > Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017: fietsexamen, 6de leerjaar
  De oefenritten voor het fietsexamen worden door de verkeerseducatieve cel van de politie gepland van 13 tot 31 maart 2017.

  De uitnodiging om hiervoor in te schrijven wordt door het O.O.M. aan de scholen per e-mail bezorgd.
   
 • Wel jong, niet gek! is een sensibiliseringscampagne ter voorkoming van weekendongevallen bij jongeren, ingericht door de Lokale politie Mechelen in samenwerking met de gemeenschapswachten, Jeugddienst en dienst Onderwijsondersteuning van de stad Mechelen, de Federale Politie, BIVV en de jongerenorganisatie Drive Up Safety. Volgende belangrijke thema's komen aan bod: jeugdige leeftijd van de bestuurder en de onervarenheid, alcohol en drugs in verkeer, onaangepaste snelheid, oververmoeidheid, weersgesteldheid & dragen van de gordel.

  Voor het schooljaar 2016-2017 gaat dit evenement door van 24 tot 27 oktober 2016 in Hangar S. De scholen hebben hiervoor via het O.O.M. al een uitnodiging ontvangen. Heb je deze informatie gemist, dan vind je HIER een inschrijvingsformulier en meer informatie. De inschrijvingen lopen tot 16 september 2016.
 • Verkeerstuin groendomein Vrijbroek. Ook in het schooljaar 2016-2017 staat de verkeerstuin in het Provinciaal groendomein Vrijbroek te Mechelen gratis ter beschikking van de Mechelse scholen. Wij hopen dat deze vernieuwde verkeerstuin opnieuw massaal wordt gebruikt door de scholen. Het is cruciaal voor het behoud van deze verkeerstuin. 

 • Bij 't Atelier vzw kan je terecht voor het lenen van een fietsbehendigheidsparcours. Het invulformulier om het parcours te onlenen vind je hier.

Wil je meer weten over duurzame mobiliteit, dan kan je ook terecht bij deze mobiliteitsorganisaties.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.