Startdatum
1 januari 2016
Einddatum
29 oktober 2021

De Vernieuwing van de wijk Nekkerspoel: 

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan je hier

Beste bewoner,

Op iets meer dan 1 maand werken we alle verdere projecten af in de wijk Nekkerspoel: de fietsoversteek Vrouwvliet en de laatste werken aan de werven Grote Nieuwedijkstraat fase I en II. Op deze manier bundelen we de resterende werken om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alles blijft grotendeels bereikbaar.


Algemene regeling
- Ivarem kan overal het huisvuil ophalen.
- Paaltjes Paardenkerkhofstraat en Nijverheidstraat worden verwijderd van 6 mei tot 10 juni. Dan zijn al de werken klaar.
- De bussen van De Lijn rijden vanaf maandag 6 mei een omleiding via de Meidoornstraat en Borgersteinlei. Vanaf maandag 10 juni hernemen ze hun route. De haltes op de Grote Nieuwedijkstraat worden niet bediend, Zie www.delijn.be voor verdere informatie


Algemene fase van 6 tot en met 31 mei
Aannemer Houwelyckx werkt aan een beveiligde fietsoversteek voor de Vrouwvlietroute ter hoogte van de Vrouwvliet zelf. Dit punt wordt volledig afgesloten voor motorvoertuigen. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door.
De Grote Nieuwedijkstraat is afgesloten ter hoogte van de Vrouwvliet. De Boerenkrijgstraat werkt als omleiding intern in de wijk. De grote omleiding loopt via de Meidoornstraat, Borgersteinlei en IJzerenveld gedurende heel de periode.

Deelfase I: Grote Nieuwedijkstraat tussen Nekkerspoel en kruispunt Caputsteenstraat (exclusief kruispunten) van 6 tot en met 17 mei
Aannemer Robuco voert een herstelling uit aan de betonnen fietsstrook op de Grote Nieuwedijkstraat van Nekkerspoelstraat tot het kruispunt met Caputsteen, zonder de kruispunten. Tijdens deze werken kunnen opritten naar garages tijdelijk onbereikbaar zijn.

Van 6 tot en met 10 mei: Werken aan de even zijde
Er geldt dan eenrichtingsverkeer op dit deel van de Grote Nieuwedijk (van Nekkerspoel richting Caputsteenstraat). Parking Kalverenstraat is tijdelijk onbereikbaar wanneer de aannemer vooraan werkt op de Grote Nieuwedijkstraat. De rest van de wijk is bereikbaar via de Paardenkerkhofstraat en Boerenkrijgstraat om weg te rijden.

Van 13 tot en met 17 mei: werken aan de oneven zijde
Er geldt dan enkelrichtingsverkeer wijk inwaarts (van Nekkerspoelstraat richting Caputsteenstraat). Parking Kalverenstraat is terug bereikbaar.

Deelfase II: Werfzone fase II van kruispunt Caputsteen tot Kleine Nieuwedijkstraat van 20 tot en met 24 mei
Aanbrengen fietssuggestiestroken en behandelen betonnen kruispunten. De zone wordt afgesloten en is onbereikbaar. Voor de wijk Papenhofstraat moet je in- en uitrijden via Kruiskensstraat. Het ander deel van de wijk is bereikbaar via Boerenkrijgstraat en Paardekerkhofstraat. Alles in de werfzone is moeilijk tot soms even niet bereikbaar, afhankelijk van de werken.
Het huisvuil zal maandagochtend als eerste opgepikt worden.

Toevoeging: verandering planning 23 mei 2019

Beste bewoners,
Bij deze wensen we u kort in te lichten over een wijziging in de planning met betrekking tot
de hierboven vermelde werken.
Door omstandigheden is de planning van deze werken opgeschoven met 1 werkdag. Bijgevolg
dient tot en met komende maandag 27/05 de Grote Nieuwedijkstraat afgesloten te blijven
voor alle verkeer. De voetpaden blijven uiteraard wel vrij zodat alles hetzij te voet, hetzij met
de fiets bereikbaar blijft.
Wat betreft de huisvuilophaling op maandag 27/05, zouden wij u willen vragen om uw huisvuil
tot aan de dichtst bijgelegen zijstraat te brengen en dit hier op een ordentelijke manier te
verzamelen.
Uiteraard is dit alles onder voorbehouden (weers-)omstandigheden.


Deelfase III: werfzone op kruispunt Grote Nieuwedijkstraat, Nekkerspoel, Sint-Rumoldusstraat aansluitend aan de werken van de fietsoversteek, vermoedelijk van 3 tot en met 9 juni
Aannemer Van Hoeyveld zal nog een herstelling uitvoeren op het kruispunt Nekkerspoelstraat-Grote Nieuwedijkstraat-Sint Rumoldusstraat. Dit kruispunt wordt afgesloten. Nekkerspoelstraat behoudt verkeer, Grote Nieuwedijkstraat en Sint-Rumoldusstraat zijn doodlopend op de werken. De Sint-Rumoldusstraat kan je bereiken via de Jan Bolstraat, wegrijden doe je via de Kluisstraat

Afsluiten Kruiskensstraat
Van zodra al deze werken voorbij zijn plaatsen we het paaltje in de Kruiskensstraat ter hoogte van de Papenhofstraat.
De Kruiskensstraat is dan enkel te bereiken via de Boerenkrijgstraat.

Elke planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer.

 

Signalisatieplannen:

- algemeen plan van 6 mei tot 9 juni; zie hier

- deelplan fase 6 tot 17 mei: zie hier

- fase 20 tot 24 mei Viabuild; zie hier

- fase 3 tot en met 9 juni, zie hier