Startdatum
1 januari 2016
Einddatum
29 oktober 2021

De Vernieuwing van de wijk Nekkerspoel: Grote Nieuwedijkstraat fase II

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan je hier

De PPT van de infovergadering kan u hier vinden.

Werfinfo:

10 oktober 2018

Beste bewoner,

 

Ondertussen vordert het rioleringswerk goed op de Grote Nieuwedijkstraat. Wat werd er al gedaan:

-          Hoofdriool voor vuil- en regenwater is geplaatst van Gebroeders Romboutsstraat tot iets voorbij de Pasmolenstraat. In deze laatste zijstraat wordt de laatste hand gelegd aan de aansluiting van de riolering.

-          De huisaansluitingen zijn in dezelfde fase op het riool ook reeds klaar.

In dit deel van de straat start de aannemer nu met boordstenen. Hierna wordt de fundering van de rijbaan en de voetpaden geplaatst.

Vanaf donderdag 11 oktober start de aannemer met de hoofdriolering aan te leggen tot het einde van de werken ter hoogte van waar fase I gestopt is. Hierna volgen ook de huisaansluitingen. We verwachten het einde van de rioleringswerken omstreeks begin tot half november.

Huisvuil mag u nog steeds naar de ophaalpunten brengen. Let er zeker op dat er geen overlast is naar andere buurtbewoners toe en geen sluikstort.

 

Wij danken u alvast voor uw begrip tijdens deze werken.

 Algemene brief

Beste bewoner,

Het wordt hoog tijd om te starten aan het volgende deel van de Grote NIeuwedijkstraat, zij het met enige vetraging. We starten met het rioleringswerk aan het kruispunt met de Gebroeders Romboutsstraat vanaf 30 juli 2018. We werken van daar richting de Nijverheidstraat tot waar we met de vorige werken geëindigd zijn. Eerst plaatst de aannemer pompen om het grondwater te laten dalen en een filterinstallatie. Daarna start pas het effectieve rioleringswerk. De aannemer werkt voor het rioleringswerk met twee grote kranen en een grote sleuf om beide buizen (afval- en regenwater) samen te plaatsen.

Tijdens het rioleringswerk is de bereikbaarheid van de woningen en de garages minimaal. We trachten zo lang als het kan het voetpad te laten liggen en wanneer dit toch moet opgebroken worden, een pad te voorzien. Na het plaatsen van de nieuwe buizen legt de aannemer ook steeds steenslag die na de werkuren overrijdbaar is wanneer de werken dit toelaten.

Na het plaatsen van het riool vervolgt de aannemer de werken met de uitbraak van de voetpaden, het plaatsen van
boordstenen en de aanleg van voetpaden en rijweg. De verwachte duurtijd van deze werken zal, afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden, een vijftal maanden in beslag nemen.

Korte planning:
-rioleringswerk kruispunt Gebroeders Romboutsstraat, opstellen pompen en filterinstallatie: maand augustus
-rioleringswerk vanaf kruispunt richting Pasmolenstraat: september
-rioleringswerk van Pasmolenstraat tot einde werk: oktober
-na de riolering volgt steenslag op de werf en de verdere afwerking: november tot februari 2019.

Huisvuil
Breng uw huisvuil tot op de hoek met de zijstraten. We voorzien daar ophaalpunten. Bent u minder goed te been? Vraag even aan een buur of de aannemer om u te helpen.

Afkoppelingen
U heeft ondertussen bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige wanneer het nodig is voor uw woning om af te koppelen. Gelieve uw woning tijdig af te koppelen en dit alvast te laten weten aan het studiebureau.

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !
U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden. Hou er rekening mee dat alle materialen en werkomstandigheden weersgebonden zijn.

Filterinstallatie en pompen
Deze installatie komt in de Gebroeders Romboutsstraat vlak aan de Grote Nieuwedijkstraat te staan. Deze installatie bestaat uit voornamelijk containers waarbinnen het water zal gezuiverd worden. Er zal, zoals bij de pompen, een geluid waar te nemen zijn. Dit is echter beperkt.

Omleiding
De Grote NIeuwedijkstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Boerenkrijgstraat in twee richtingen.

De Gebroeders Romboutsstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Grote Nieuwedijkstraat. In de Papenhofstraat en Hazeldonkstraat blijft daarom dubbelrichtingsverkeer ingesteld. Aan één zijde van de Papenhofstraat is hiervoor parkeerverbod nodig. Let hier op! U kan deze wijk dus enkel bereiken via de Grote Nieuwedijkstraat en de Papenhofstraat.

Wanneer de Pasmolenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Grote Nieuwedijkstraat kan u de straat enkel bereiken via de Dalenborchstraat en de Oude Sint-Gommarusstraat.

De Nijverheidstraat wordt ook afgesloten. De paaltjes in de Nijverheidstraat en de Paardenkerkhofstraat worden tijdelijk weggehaald ter ontsluiting van deze wijk vanaf de start der werken.

Te voet en met de fiets aan de hand kan u steeds door de werfzone. De grote omleiding voor fieters verloopt via de fietsostrade.

Handelaars
Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken.

Bereikbaarheid handelszaken
Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Bewonerskaart
Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee.
Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …).
Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com
Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

 

 De Lijn

De lijnen 560 Mechelen – Lier en de 561 Mechelen – Lier moeten omrijden. Omleiding in beide richtingen via de Nekkerspoelstraat – Boerenkrijgstraat – Grote Nieuwedijkstraat. Er worden 2 tijdelijke haltes geplaatst in de Boerenkrijgstraat t.h.v. kruispunt Grote Nieuwedijkstraat.

Afkoppelingen

In dit project wordt ook het riool gescheiden. Dit wil zeggen dat we één buis voor afvalwater leggen en één voor regenwater. Alle woningen dienen hier ook gescheiden op aan te sluiten. Elke woning die moet afkoppelen op eigen terrein zal hiervoor bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige die tijdens een huisbezoek de praktische zaken met u zal overlopen. Het betreft hier hoofdzakelijk volgende types van woningen:

-open bebouwing
-half-open bebouwing
-gesloten bebouwing met voortuin
Een volledige gesloten bebouwing moet niet afkoppelen, buiten als er geen regenafvoer vooraan is van de
dakgoot. Meer informatie kan u ook vinden via www.mechelen.be/afkoppelingen

Aannemer

De aannemer van de algemene werken is Viabuild!