Startdatum
1 januari 2016
Einddatum
29 oktober 2021

De Vernieuwing van de wijk Nekkerspoel: Grote Nieuwedijkstraat fase II

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan je hier

De PPT van de infovergadering kan u hier vinden.

Werfinfo:

 Beste bewoner, handelaar,

Werken Grote Nieuwedijkstraat fase II

Zoals beloofd brengen we u verder op de hoogte van de verdere werken in de Grote NIeuwedijkstraat. Door de recente ontwikkelingen zijn deze werken opgeschoven in de planning.

Onze aannemer werkt nog steeds verder af in fase I. Dit is de fase tussen Gebroeders Romboutsstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat. Tot zolang blijft dit zeker werfzone waar enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. Let op: hier wordt zeker controle op gedaan.

De start van fase II is voorzien om te starten vlak na het bouwverlof. Dit is in het kader van de hinder het beste voor alle partijen.

U ontvangt hier begin juli verdere informatie over. Wanneer we herstarten zal er een filterinstallatie geplaatst worden vlak aan de Gebroeders Romboutsstraat met de Grote Nieuwedijkstraat. De eerste werken in augustus zijn het plaatsen van een filterinstallatie en pompen om het grondwater te laten dalen. Half augustus start de aannemer dan met het effectief opbreken van het kruispunt Gebroeders Romboutsstraat. We verwachten het leggen van het verdere riool richting Caputsteenstraat vanaf september.

De aankondigde omleidingen in de vorige nieuwsbrief gaan dan ook pas van start vanaf augustus.

Noodzakelijke werken aan riooldeksel kruispunt Putsesteenweg-IJzerenveld

Op vrijdag 1 juni sluit de stad Mechelen een stukje Putsesteenweg af van 9 tot 15u. Komende van Mechelen wordt de afslagstrook afgesloten richting het IJzerenveld. Tussen deze uren voorzien wij een omleiding via ijzerenveld-Borgersteinlei-Meidoornstraat-Mechelsesteenweg-Grote Nieuwedijkstraat-Boerenkrijgstraat.

Vanaf vrijdag 15 uur tot maandag 4 juni vervalt de omleiding maar blijft de afslagstrook afgesloten. Iedereen kan het IJzerenveld bereiken via het rondpunt en terug keren.

Met vriendelijke groeten

 

 

 Globale planning:

Beste bewoner, 

De werken in fase I (tussen Kleine Nieuwedijkstraat en de Gebroeders Romboutsstraat) vorderen goed. De voetpaden zijn klaar alsook de fundering van de rijbaan. De rijbaan dient nog ,samen met fase II, een toplaag in asfalt te krijgen. Dit zal op het einde van het werk gebeuren. In de week van 26 maart wordt de onderlaag in asfalt geplaatst, in de week van 2 april het beton op het kruispunt van de Papenhofstraat met de Grote Nieuwedijkstraat. Na uitharding, in de week van 9 april, stellen we dit kruispunt open.

Zo wordt het dus tijd om te starten aan het volgende stuk. We starten met het rioleringswerk aan het kruispunt met de Gebroeders Romboutsstraat vanaf de week van 9 april 2018 (na de uitharding van kruispunt Papenhofstraat) en werken zo richting de Nijverheidstraat tot waar we met de vorige werken geëindigd zijn. Eerst plaatst de aannemer pompen om het grondwater te laten dalen. Daarna start pas het effectieve rioleringswerk. De aannemer werkt voor het rioleringswerk met twee grote kranen en een grote sleuf om al de buizen (afval- en regenwater) samen te plaatsen.

Tijdens het rioleringswerk is de bereikbaarheid van de woningen minimaal. We trachten zo lang als kan het voetpad te laten liggen en wanneer dit toch moet opgebroken worden, een pad te voorzien. Na het plaatsen van de nieuwe buizen legt de aannemer ook steeds steenslag die na de werkuren overrijdbaar is wanneer de werken dit toelaten.

Na het plaatsen van het riool vervolgt de aannemer de werken met de uitbraak van de voetpaden, het plaatsen van de boordstenen en aanleg voetpaden en rijweg. De verwachte duurtijd van deze werken zal, afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden, een vijftal maanden bedragen.

Huisvuil
Breng uw huisvuil tot op de hoek met de zijstraten. We voorzien daar ophaalpunten. Bent u minder goed te been? Vraag even aan een buur of de aannemer om u te helpen.

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !
U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Omleiding
De Grote NIeuwedijkstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Boerenkrijgstraat in twee richtingen. 
De Gebroeders Romboutsstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Grote Nieuwedijkstraat: In de Papenhofstraat en Hazeldonkstraat blijft daarom dubbelrichtingsverkeer ingesteld, aan één zijde van de Papenhofstraat is hiervoor parkeerverbod nodig. Let hier op! U kan deze wijk dus enkel bereiken via de Grote Nieuwedijkstraat en de Papenhofstraat.
Wanneer de Pasmolenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Grote Nieuwedijkstraat kan u de straat enkel bereiken via de Dalenborchstraat en de Oude Sint-Gommarusstraat.
De Nijverheidstraat wordt ook afgesloten. De paaltjes in de Nijverheidstraat en de Paardenkerkhofstraat worden tijdelijk weggehaald ter ontsluiting van deze wijk vermoedelijk in de week van 16 april. Te voet en met de fiets aan de hand kan u steeds door de werfzone. De grote omleiding voor fieters verloopt via de fietsostrade.

De Lijn
De lijnen 560 Mechelen – Lier en de 561 Mechelen – Lier moeten omrijden. Omleiding in beide richtingen via de Nekkerspoelstraat – Boerenkrijgstraat – Grote Nieuwedijkstraat. Er worden 2 tijdelijke haltes geplaatst in de Boerenkrijgstraat t.h.v. kruispunt Grote Nieuwedijkstraat.

U kan tijdelijk parkeren op de grote parking, in te rijden tussen kruispunt Kleine Nieuwedijkstraat en Boerenkrijgstraat. Op deze parking wordt er ook geparkeerd met thuiswedstrijden van Kv Mechelen.
Dit terrein wordt ingericht als tijdelijke parking. Mogen we vragen respect te hebben voor het tijdelijke karakter en goed te parkeren zodoende zoveel mogelijk buurtbewoners er terecht kunnen. Er is geen verlichting en parkeren gebeurt op eigen risico.

Handelaars
Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken.

Bereikbaarheid handelszaken
Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Compensatie voor handelaars
Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van de stad Mechelen.
Meer informatie: https://www.mechelen.be/minder-hinder-maatregelen-voor-handelaars

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !
U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Bewonerskaart
Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee.
Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …).
Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com
Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

 Afkoppelingen

In dit project wordt ook het riool gescheiden. Dit wil zeggen dat we één buis voor afvalwater leggen en één voor regenwater. Alle woningen dienen hier ook gescheiden op aan te sluiten. Elke woning die moet afkoppelen op eigen terrein zal hiervoor bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige die tijdens een huisbezoek de praktische zaken met u zal overlopen. Het betreft hier hoofdzakelijk volgende types van woningen:

-open bebouwing
-half-open bebouwing
-gesloten bebouwing met voortuin
Een volledige gesloten bebouwing moet niet afkoppelen, buiten als er geen regenafvoer vooraan is van de
dakgoot. Meer informatie kan u ook vinden via www.mechelen.be/afkoppelingen

Aannemer

De aannemer van de algemene werken is Viabuild!

 

 

Binnengebied Kalverenstraat

 Vanaf eind november (datum wordt nog bijgesteld tot nader bericht) start aannemer Krinkels in opdracht van de stad Mechelen met de aanleg van de buurtparking en park in het binnengebied tussen de Kalverenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat.  De hoofdas van het park is een doorsteek voor fietsers en voetgangers en we plaatsen speeltoestellen en banken.  Er wordt ook een buurtparking gecreëerd in het binnengebied. Deze parking zal plaats bieden aan 45 auto’s. Daarnaast worden er ook 14 fietsenstallingen voorzien, 9 aan de ingang Grote Nieuwedijkstraat en 5 aan de  Kalverenstraat

 Zoals dat bij alle binnengebieden het geval is, krijgen ook hier de omwonenden de kans om een achteringang voor hun tuin te verkrijgen. Deze mensen krijgen hierover nog een aparte communicatie.

 Gelijkaardig aan de andere parken wordt dit park ook dagelijks geopend en gesloten en er wordt ook aan de veiligheid gedacht met onder andere camerabewaking. De aannemer verwacht werk tot mei 2018. Hou er rekening mee dat de huidige parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn vanaf 7 november. Van zodra de parkeerzone is afgewerkt, stellen we deze al terug open.

We trachten de hinder van deze werken te beperken al zal er natuurlijk werflawaai zijn en de noodzakelijke werftransporten.

 Alvast hartelijk dank voor uw begrip