Startdatum
1 januari 2016
Einddatum
29 oktober 2021

De Vernieuwing van de wijk Nekkerspoel: Grote Nieuwedijkstraat fase II

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan je hier

De PPT van de infovergadering kan u hier vinden.

Werfinfo:

 

Werken Grote Nieuwedijkstraat fase II

Beste bewoner,

Ondertussen is de aannemer terug opgestart na het bouwverlof. De laatste hand wordt gelegd aan de huisaansluitingen in de huidige werfzone tussen de Kleine Nieuwedijkstraat en de Gebroeders Romboutsstraat. Na dit werk start de aannemer met het plaatsen van de boordstenen en het aanbrengen van de fundering in de rijbaan en op het voetpad. 

We houden u verder op de hoogte.

Vanaf 22 januari start er ook een werf op in opdracht van Woonpunt op de hoek van de Nijverheidstraat met de Grote Nieuwedijkstraat. Lees hier meer over via www.mechelen.be/afbraak-hoekhuis-nijverheidstraat

 Van vrijdag 19 tot dinsdag 23 januari sluit de aannemer tijdelijk de inrit naar de garageboxen af ter hoogte van nummer 292, hou hier rekening mee en zet uw wagen op onze tijdelijke parking. Alvast dank voor uw begrip.

 

 

 Externe werf op hoek NIjverheidstraat-Grote Nieuwedijkstraat

De werfzone situeert zich in de Nijverheidstraat 2-4 (hoek Grote Nieuwedijkstraat)De werken omvatten: afbraak van een gebouw. De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Woonpunt Mechelen CVBA, Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen, 015/28.09.42

De hoofdaannemer is de firma Everaert-Cooreman, Kruisstraat 12, 9290 Overmere, 09/367.59.51

 Besproken alternatieven/scenario’s:

Voor de afbraak van een gebouw op de hoek Nijverheidstraat – Grote Nieuwedijkstraat wordt het openbaar domein ingenomen. In de Nijverheidstraat komt een container en stockage van bouwmaterialen. Aan de overkant kant de werf wordt parkeerverbod geplaatst. In de Grote Nieuwedijkstraat wordt een laad- en loszone ingericht.

 Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:

In de Grote Nieuwedijkstraat wordt het verkeer met een beurtelingse voorrangsregeling geregeld. Hier komt momenteel enkel plaatselijk verkeer door de werken aan de Grote Nieuwedijkstraat.

Bijzondere maatregelen:

  • Voetgangers: doorgang aan de overkant
  • Fietsers: doorgang
  • Auto’s: doorgang
  • Vrachtvervoer: doorgang

Fasering

  • De werken vangen aan op 22/01/2018 en het einde is voorzien op 28/02/2018.

Algemene communicatie

Beste bewoner, handelaar,

Zoals aangekondigd op de infovergadering start aannemer Viabuild! in opdracht van Stad Mechelen met de vernieuwing van de Grote Nieuwedijkstraat fase II. De werfzone is vanaf iets voorbij de Paardenkerkhofstraat tot aan het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat (zonder het kruispunt zelf). Op 16 oktober start onze aannemer ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat. Hij zal er eerst werken aan een pompput voor de nieuwe riolering. Hierna start het rioleringswerk tot net voor het kuispunt met de Gebroeders Romboutsstraat. Na het plaatsen van het riool volgt de heropbouw van dit deel straat.

Planning deelfase I van fase II (zie ook plan):
• november-december: verder rioleringswerk tot net voor Gebroeders Romboutsstraat. Tijdens het rioleringswerk is de bereikbaarheid minimaal. Na het riool plaatst de aannemer steenslag. Van zodra het kan plaatsen we de boordstenen en fundering om de bereikbaarheid maximaal te houden. De huisaansluitingen op het riool worden gemaakt. 

In heel de werfzone geldt parkeerverbod. Bij rioleringswerk zullen ook de nieuwe buizen op de straat gestapeld worden. Wanneer we werken aan het riool moet het grondwater dalen. Hiervoor worden er op diverse plaatsen pompen geplaatst. De voetpaden laten we zolang als kan liggen om elke woning bereikbaar te houden. Dit kan echter niet bij het maken van de huisaansluitingen.

In een volgende fase, vanaf voorjaar 2018, werken we vanaf kruispunt Gebroeders Romboutsstraat tot aan het onlangs vernieuwde deel. U ontvangt hierover later meer informatie.

Belangrijk: werfzone
Breng uw huisvuil naar een ophaalpunt in de buurt. Bent u minder mobiel of slecht te been, spreek dan onze aannemer aan voor eventueel bijkomende voorzieningen.
Tijdens de werkuren is de werfzone moeilijk tot niet bereikbaar. Hou hier rekening mee en plaats uw wagen ergens anders. De opritten en de garages zijn zeker niet toegankelijk tijdens het rioleringswerk,het plaatsen van de nieuwe boordstenen en het aanbrengen van de fundering. Wanneer het kan, leggen we steenslag om de woningen tijdelijk bereikbaar te maken.

Praktisch

Omleiding
De Grote NIeuwedijkstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf 16 oktober tussen Gebroeders Romboutsstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat. De omleiding verloopt via de Boerenkrijgstraat in twee richtingen. De verkeerslichten op het kruispunt Boerenkrijgstraat met de Nekkerspoelstraat worden aangepast aan de tijdelijke situatie.

De Oude Sint-Gommarusstraat zal doodlopen op de werf. U kan de Oude Sint-Gommarusstraat en August De Boecklaan bereiken via Grote Nieuwedijkstraat/Pasmolenstraat of via Caputsteenstraat.
Bereikbaarheid Papenhof- en Hazeldonkstraat: via Grote Nieuwedijkstraat en Gebroeders Romboutsstraat.
Papenhofstraat en Hazeldonkstraat: dubbelrichtingsverkeer wordt ingesteld, aan één zijde van de Papenhofstraat is hiervoor parkeerverbod nodig. Let hier op!
De Kleine Nieuwedijkstraat (tussen Grote Nieuwedijkstraat en spoorwegtunnel) is enkel te bereiken via Mechelsesteenweg of de Boerenkijgstraat.

Te voet en met de fiets aan de hand kan u steeds door de werfzone. De grote omleiding voor fieters verloopt via de fietsostrade.

De Lijn
De lijnen 560 Mechelen – Lier en de 561 Mechelen – Lier moeten omrijden. Omleiding in beide richtingen via de Nekkerspoelstraat – Boerenkrijgstraat – Grote Nieuwedijkstraat. Er worden 2 tijdelijke haltes geplaatst in de Boerenkrijgstraat t.h.v. kruispunt Grote Nieuwedijkstraat.

Parking : tijdelijk afgesloten wegens wateroverlast!! (13/12/2017)
U kan tijdelijk parkeren op de grote parking, in te rijden tussen kruispunt Kleine Nieuwedijkstraat en Boerenkrijgstraat. Op deze parking wordt er ook geparkeerd met thuiswedstrijden van Kv Mechelen.
Dit terrein wordt ingericht als tijdelijke parking. Mogen we vragen respect te hebben voor het tijdelijke karakter en goed te parkeren zodoende zoveel mogelijk buurtbewoners er terecht kunnen. Er is geen verlichting en parkeren gebeurt op eigen risico.

Handelaars
Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken.

Bereikbaarheid handelszaken
Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Compensatie voor handelaars
Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van de stad Mechelen.
Meer informatie: https://www.mechelen.be/minder-hinder-maatregelen-voor-handelaars

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !
U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Bewonerskaart
Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee.
Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …).
Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com
Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

 Afkoppelingen

In dit project wordt ook het riool gescheiden. Dit wil zeggen dat we één buis voor afvalwater leggen en één voor regenwater. Alle woningen dienen hier ook gescheiden op aan te sluiten. Elke woning die moet afkoppelen op eigen terrein zal hiervoor bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige die tijdens een huisbezoek de praktische zaken met u zal overlopen. Het betreft hier hoofdzakelijk volgende types van woningen:

-open bebouwing
-half-open bebouwing
-gesloten bebouwing met voortuin
Een volledige gesloten bebouwing moet niet afkoppelen, buiten als er geen regenafvoer vooraan is van de
dakgoot. Meer informatie kan u ook vinden via www.mechelen.be/afkoppelingen

Aannemer

De aannemer van de algemene werken is Viabuild!

 

 

Binnengebied Kalverenstraat

 Vanaf eind november (datum wordt nog bijgesteld tot nader bericht) start aannemer Krinkels in opdracht van de stad Mechelen met de aanleg van de buurtparking en park in het binnengebied tussen de Kalverenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat.  De hoofdas van het park is een doorsteek voor fietsers en voetgangers en we plaatsen speeltoestellen en banken.  Er wordt ook een buurtparking gecreëerd in het binnengebied. Deze parking zal plaats bieden aan 45 auto’s. Daarnaast worden er ook 14 fietsenstallingen voorzien, 9 aan de ingang Grote Nieuwedijkstraat en 5 aan de  Kalverenstraat

 Zoals dat bij alle binnengebieden het geval is, krijgen ook hier de omwonenden de kans om een achteringang voor hun tuin te verkrijgen. Deze mensen krijgen hierover nog een aparte communicatie.

 Gelijkaardig aan de andere parken wordt dit park ook dagelijks geopend en gesloten en er wordt ook aan de veiligheid gedacht met onder andere camerabewaking. De aannemer verwacht werk tot mei 2018. Hou er rekening mee dat de huidige parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn vanaf 7 november. Van zodra de parkeerzone is afgewerkt, stellen we deze al terug open.

We trachten de hinder van deze werken te beperken al zal er natuurlijk werflawaai zijn en de noodzakelijke werftransporten.

 Alvast hartelijk dank voor uw begrip