Online aanvragen

Verwaarlozing van woningen opsporen en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid.
De stad Mechelen wil verwaarlozing actief bestrijden. Zij maakt hiervoor gebruik van de basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn.
Mechelen spoort actief verwaarloosde woningen op. Bij verwaarlozing wordt de woning op een inventaris geplaatst om herstel aan te moedigen. Zonder respons kan dit leiden tot een heffing.

Heb je zelf een verwaarloosde woning gezien? - maak een melding via ons meldingsformulier!

Wanneer is er sprake van verwaarlozing, en hoe is die te beoordelen?

Een woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Procedure

Vaststelling van verwaarlozing

Regelmatig worden bepaalde straten gescreend op verwaarloosde woningen.

Aan de hand van een technisch verslag verwaarlozing wordt er een administratieve akte opgemaakt.
De vaststelling van verwaarlozing gebeurt vanop het openbaar domein door een woningcontroleur. De controleur gaat aan de hand van enkele objectieve criteria na of een woning al dan niet verwaarloosd is.

Inventarisatie

Na het versturen van de kennisgeving en administratieve akte kan de eigenaar de inventarisatie betwisten binnen de 4 maanden.

De opname op de inventaris volgt 4 maanden na de kennisgeving, tenzij de woning hersteld of gerenoveerd is, op datum van de administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing.
De eigenaar(s) van de woning worden op de hoogte gebracht dat het pand wordt opgenomen op de inventaris.

Heffing

Op datum van inventarisatie (= datum van de administratieve akte), is de eigenaar jaarlijks een heffing verschuldigd.
Om de heffing te vermijden kan de eigenaar een vrijstelling aanvragen d.m.v. het vrijstellingsformulier.

Schrapping van de inventaris

Wanneer de gebreken zijn opgelost, zal na melding aan de dienst Wonen, een hercontrole volgen; Als de woning minder dan 9 strafpunten op het technisch verslag scoort, zal de woning geschrapt worden uit de inventaris.

Vrijstelling van heffing

In een aantal gevallen kan een vrijstelling van deze heffing bekomen worden. Alle vrijstellingen en bijhorende voorwaarden, staan opgelijst in het reglement.
Om de vrijstelling aan te vragen gebruik de button online aanvragen op deze pagina.

Bezwaar indienen

Na ontvangst van een heffing/aanslagbiljet kan de eigenaar bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Het eerste jaar bedraagt de belasting (aanslagjaar 2019) 4.056 euro.

Nadien wordt de heffing jaarlijks vermenigvuldigd x+1, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is op de inventaris. x kan niet meer bedragen dan 4.

Regelgeving

Raadpleeg het uitgebreide geldende reglement bij de gerelateerde documenten.

Online aanvragen