Wat is VIDA?

VIDA staat voor vroegdetectie en vroeginterventie van drugs en alcohol en is een kortdurend psycho-educatief programma.

Wat is het doel van VIDA?

Vroeginterventie = vroegtijdig ingrijpen

VIDA heeft tot doel middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk te identificeren en hen te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op deze manier willen we de risico’s verminderen of de bestendiging van het gebruik voorkomen. Vroeginterventie stopt het gebruik niet, bewustwording staat hier centraal. Het leert jongeren een ‘ verantwoord’ gebruikspatroon te ontwikkelen.

Wie is de doelgroep?

Jongeren en jongvolwassenen die experimenteren met drugs/alcohol/ gamen, waarbij het gebruik een invloed heeft op verschillende levensdomeinen. De jongere is leerling in het secundair onderwijs en/of woonachtig te Mechelen.

Hoe werkt het ?

Het is een individueel programma dat bestaat uit 6 tot 8 gesprekken. We trachten de motivatie van deze jongeren te verhogen om zo hun gedrag te veranderen. Er wordt vertrokken vanuit de gedachte dat jongeren zelf stappen kunnen zetten om hun gebruik in eigen handen te nemen en te controleren, mits ze de nodige info en feedback krijgen. We maken hierbij gebruik van zowel motiverende gespreksvoering als oplossingsgericht werken methodiek.  

Aanmelden

Zowel scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, lokale politie, parket, de Sleutel evenals de jongeren zelf kunnen aanmelden.

Het aanmelden kan zowel gebeuren via

E  vida@mechelen.be

W  www.mechelen.be/VIDA

Meer info?

Contacteer onze VIDA medewerker

M 0471 83 01 99