Sportverenigingen zijn een belangrijk onderdeel van de sociale basisinfrastructuur van een stad. In Mechelen gaat het om meer dan 200 verenigingen die dagelijks een bijdrage leveren aan de gezondheid en het plezier van onze inwoners.

Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van het totale sportaanbod en zorgen voor een duurzaam en gezond sportklimaat. Het is dan ook van (maatschappelijk) belang dat deze verenigingen vitaal zijn. De vitaliteit van verenigingen meten we door middel van een vitaliteitsonderzoek, met bijvoorbeeld vragen over beleid, financiën, vrijwilligers en leden.

Alle Mechelse sportclubs hadden tijd tot 1 april 2019 om het vitaliteitsonderzoek in te vullen. De resultaten van deze bevraging mag je in de zomer verwachten!