Heb je een handicap van ten minste 80% of zit je in een rolstoel? Kan je moeilijk parkeren in jouw straat? Of moet je ver parkeren van je werkplaats? Dan kan je een aanvraag doen om een parking voor te behouden. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je werk- of woonplaats heeft geen garage of privé-parking (met een vlotte toegankelijkheid);
  • het is werkelijk moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden;
  • je bezit een voertuig of je wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont;
  • je hebt ernstige moeilijkheden om je te verplaatsen ten gevolge van een ernstig letsel aan de onderste ledematen (bv. gebruik van krukken of rolstoel) of door een algemene handicap van ten minste 80% die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt;
  • je bezit de speciale parkeerkaart.

Waar moet je een aanvraag indienen?

Een aanvraag doe je schriftelijk, gericht aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Volgende documenten voeg je toe bij je aanvraag:

  • recto-verso kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap
  • algemeen attest van FOD sociale zaken met een algemene omschrijving van de handicap
  • een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen (aanvrager beschikt over een voertuig of wordt vervoerd door iemand die er inwoont)