Wil je Nederlands leren in Mechelen? Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie over de cursussen Nederlands (NT2) in jouw regio. In een gesprek of een test zoeken ze uit welke cursus geschikt is voor jou. Ze organiseren zelf geen taalcursussen, maar werken samen met het volwassenenonderwijs. 

Centrum voor Basiseducatie - Open School

DoelgroepLaaggeschoolde en/of traaglerende anderstalige volwassenen (18+), analfabeten en andersgealfabetiseerden.

In het Centrum voor Basiseducatie (CBE) kan je Nederlands leren op verschillende niveaus en dit zowel overdag als 's avonds. Binnen de lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het CBE gaat er veel aandacht naar mondelinge vaardigheden en praktisch Nederlands.

Centra voor Volwassenonderwijs 

Doelgroep: (hooggeschoolde) anderstalige nieuwkomers (18+)

De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) bieden een brede waaier van mogelijke opleidingen aan: informatica, talen, lassen, sociaal werk,...

In Mechelen zijn er 2 CVO's waar je Nederlands kan leren: CVO Crescendo en CVO TSM. Deze CVO's geven ook Nederlands voor anderstaligen. Naast praktisch Nederlands wordt er binnen een CVO ruime aandacht besteed aan grammatica en lees-en schrijfvaardigheid.