Timing

Om de realisatie van het masterplan mogelijk te maken werd de site via een ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemd. Het masterplan diende hiervoor als uitgangspunt. In 2015 werd gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Op 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goedgekeurd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad trad het ruimtelijk uitvoeringsplan op 23 maart 2018 in werking. Het ruimtelijk uitvoeringsplan vind je hier.

De ontwikkeling startte in 2019 (herbestemming Ouwen Dok en loods sluiswachterswoning) en zal de komende jaren verder gefaseerd aangepakt worden. In juli 2020 werd gestart met de bouw van het parkeergebouw op de Eandistip. Vanaf 2022 starten de werken voor de realisatie van de eerste woningen. 

Samen met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan lanceerde de stad Mechelen een overheidsopdracht voor de verkoop van de percelen Eandistip, Rode-Kruisplein en Eandiswijk. Hierbij ging de stad op zoek naar een team van ontwikkelaar, architect en aannemer voor de realisatie van de 3 percelen (waaronder het parkeergebouw gelegen binnen de Eandistip). De bouw van het parkeergebouw, de woningen op het Rode Kruisplein en aanleg van het nieuwe Rode Kruisplein werd toegekend aan het team rond ontwikkelaars Kairos en Montreal. De gebouwen zijn een ontwerp van POLO architecten en Archipelago; het nieuwe plein een ontwerp van Vogt landschapsarchitecten samen met ARA.

Het deelgebied Eandiswijk werd toegewezen aan het team rond ontwikkelaar Cores Development.

Daarnaast verkocht Interbeton, in afwachting van hun verhuis, aan ontwikkelaar Global Estate Group. Studio Jan Vermeulen zal instaan voor het ontwerp van de plannen.

Tenslotte selecteerde de stad Mechelen OKRA landschapsarchitecten als ontwerper voor het park dat op de site van Interbeton zal gerealiseerd worden.

Zicht Eandiswijk

Zicht Eandiswijk ©Buur 

Zicht Keerdokkaai

Zicht Keerdokkaai ©Buur

 

Zicht park

Zicht park ©Buur