Kaart deelprojecten Cortenbach

1. Hof van Cortenbach
2. Residentie Cortenbach
   2a. gebouw A: 2 handelsruimtes + 14 wooneenheden
   2b. gebouw B: 9 wooneenheden
3. Binnenplein

Hof van Cortenbach

Door de eeuwen heen wisselde het hof regelmatig van eigenaar en van functie. Het deed onder andere dienst als herberg en ijzermagazijn. Daardoor veranderden de gebouwen ingrijpend. In 1982 werd het Hof van Cortenbach beschermd als monument, zodat het imposante stadspaleis van de sloop werd gered.

De afgelopen dertig jaar stond het historische gebouw te verkommeren. In 2013 greep de stad in en kocht het pand om het te renoveren. Meteen daarna tekenden de architecten Beeck & Hermans de restauratieplannen uit. Sinds begin 2018 is de 16de-eeuwse elegante uitstraling van het hof, met zijn steile leien daken en rijkelijk gedetailleerde bak- en zandsteenarchitectuur, terug in ere hersteld.

De stad verkocht het Hof ondertussen aan de Gcv Langenbach. Zij namen de herbestemming en interieurwerken voor hun rekening.

Meer informatie over het Hof van Cortenbach vind je hier terug.

Residentie Cortenbach

Een aantal leegstaande panden en achterliggende magazijnen worden vervangen door een woonproject. Dockx Projectbouw uit Dessel heeft eind 2017 de panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat gesloopt. In 2018 startten de bouwwerken. De eerste bewoners namen begin 2021 hun intrek in residentie Cortenbach.

Meer informatie over het woonproject vind je hier terug.

Residentie Cortenbach

Cortenbachplein

De onbebouwde zone die uitgeeft op het Cortenbachstraatje werd overgedragen aan de stad. Het vrijgekomen binnengebied werd omgevormd tot een stedelijk pleintje met een openbaar karakter. Studiebureau D+A Consult werd aangesteld voor de opmaak van het ontwerp en de coördinatie bij uitvoering.

Meer informatie over het Cortenbachplein vind je hier terug.

Timing

Bij een project van deze omvang is het altijd mogelijk dat er nieuwe, niet te voorziene zaken opduiken waardoor van de vooropgestelde planning moet worden afgeweken. Zo zorgde in 2020 COVID 19 voor onverwachte verschuivingen in de vooropgestelde timing.

Hof van Cortenbach

  • juni 2019 - december 2020: herbestemming verdiepingen tot studentenstudio's en kantoren
  • mei 2021: opening klaviercentrum Quatre Mains

Residentie Cortenbach

  • 2019 - 2020: ruwbouwwerken
  • 2020 - 2022: afwerking appartementen en commerciële ruimtes

Cortenbachplein

  • juni 2020 - oktober 2020: uitvoering 1ste fase
  • januari 2021 - april 2021: uitvoering 2de fase

Het Cortenbachplein is ondertussen dus volledig afgewerkt.