Mechelen staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging: de bevolkingsgroei op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier opvangen. Om dit te kunnen realiseren, wil de stad gebieden die hiervoor in aanmerking komen omvormen tot hedendaagse woongebieden. Het gebied rond het Keerdok en de site van Fluvius passen in dit totaalplaatje. Dit gebied is gelegen aan de noordwestelijke zijde van de stad, in de omgeving van het Rode Kruisplein.

Keerdok-Eandis

De site van het Keerdok beslaat 5,4 ha en is gelegen tussen de R12, de Afleidingsdijle en omvat eveneens de havenkom van het Keerdok tegenover de Winketkaai. Deze site aan het water bevindt zich op wandelafstand van de binnenstad en is goed bereikbaar met de fiets. Vanwege haar ligging is de site ook eenvoudig te bereiken vanaf de afrit Mechelen-Noord op de E19.

De 'Ouwen Dok' en het sluiscomplex geven de site een extra troef. Ook in de directe omgeving van de Keerdoksite bevinden zich tal van beschermde sites en monumenten (het Begijnhof en de oude Centjesmuur).

Ten noorden van de Keerdoksite, gelegen tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort en de Elektriciteitstraat, bevindt zich de bedrijvensite van Fluvius. Fluvius heeft haar activiteiten de afgelopen jaren op de westelijke zijde van hun terrein gegroepeerd, mede dankzij een duurzame renovatie van hun hoofdkantoorgebouw. Een zone van 2,7 ha kwam daarbij vrij voor een nieuwe invulling. De site voor de bouw van het parkeergebouw werd reeds vrijgemaakt en het overige deel tot aan de Elektriciteitstraat werd verkocht aan het team rond Cores Development.