Spreeuwenhoek is het gebied dat zich bevindt tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael. De stad wenst dit gebied voornamelijk een groene openbare invulling te geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast kan op sommige plaatsen ruimte voorzien worden voor compacte bebouwingen en zal er ruimte zijn voor recreatieve activiteiten.

De bedoeling is om een groene en leefbare omgeving te krijgen dicht bij het station en de stadskern.

Spreeuwenhoek

Wat is er tot nu toe gebeurd?

 • 2012: Goedkeuring ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek
 • 2015: Opstart eerste projecten
 • 28.11.2017: Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen met vernietiging van de vergunning Luyzenbergstraat, Lotelingstraat en Leemputstraat.
 • Begin 2018: Wat nu met het huidige RUP dat rechtsonzeker werd door het arrest? Overleg tussen de stad Mechelen, Vlaamse overheid en buurtbewoners.
 • 16.03.2018: Om terug rechtszekerheid te krijgen, werd beslist om een nieuw RUPSpreeuwenhoek op te maken.
 • 06.06.2018: Oprichting bewonersbegeleidingsgroep (BBG) om het traject van het nieuwe RUP mee te begeleiden.
 • 03.10.2018: bijeenkomst BBG voor toelichting stand van zaken opmaak nieuw RUP en mogelijkheden voor tijdelijke invulling op de voormalige voetbalterreinen
 • 12.11.2018: bijeenkomst geïnteresseerden voor organiseren tijdelijke invullingen
 • 17.12.2018: eerste workshop met de BBG naar toekomstige ontwikkeling binnen het gebied
 • 21.01.2019: tweede workshop met de BBG naar toekomstige ontwikkeling binnen het gebied
 • 28.01.2019: het college legt de basisprincipes vast voor het nieuw RUP
 • 04.02.2019: bijeenkomst geïnteresseerden voor organiseren tijdelijke invullingen
 • 12.03.2019: nieuwe bijeenkomst betreffende tijdelijke invullingen
 • 27.03.2019: infomoment met buurtbewoners met toelichting opmaak nieuw RUP
 • 24.06.2019: Gunning van opdracht tot opmaak nieuw RUP Spreeuwenhoek-Venne aan IGEMO door het college van burgemeester en schepenen