Ben je op zoek naar een locatie, een partner of een netwerk? Heb je inspiratie nodig of zit je met andere vragen? Samen gaan we met jou op zoek.

Contacteer ons via circulaireeconomie@mechelen.be

Tegen 2030 een circulaire stad worden, waarin we de helft minder grondstoffen aanboren. Een ambitieuze, maar meer dan realistische doelstelling van Mechelen. Op één voorwaarde: co-creëren, met jou als ondernemer. En daarom wil de stad een inspirerende en ondersteunende rol spelen.

Samen ontdekken

De mogelijkheden van circulaire economie zijn eindeloos. Ook hier wil en kan Mechelen een pioniersfunctie uitoefenen. Enerzijds door Mechelse ondernemers warm te maken voor de integratie van circulariteit in hun bedrijfsvoering, anderzijds door een hotspot te creëren waar ondernemers circulaire ideeën kunnen uittesten en uitvoeren. Circulaire doeners vinden die hotspot bij de Potterij en huis Joossen. Een tijdelijke uitvalsbasis in de binnenstad en dichtbij het station.

Samen samenwerken

Circulaire economie vraagt om een globale visie, rekening houdend met de hele productie-consumptieketen. Partnerschappen reiken hier een helpende hand. Stad Mechelen bouwt daarom een netwerk van ondernemers uit en organiseert een programma voor ontmoeting en kennisuitwisselinng. Om elkaar te versterken. Ook via co-creatiesessies bijvoorbeeld komen verschillende partners in contact om je product of dienst tot nieuwe circulaire hoogtes te brengen.

Samen als voorbeeld

Net zoals circulaire ondernemers een voorbeeld voor anderen zijn, wil ook Stad Mechelen het goede voorbeeld geven. Door eigen diensten en aankopen circulair te organiseren. Door circulaire innovaties op de voet te volgen. Zo gebruikt Stad Mechelen licht als een dienst, hergebruikt ze zonnepanelen en wil ze afvalstromen zoals koffiegruis valoriseren. Dat koffiegruis belandt nu nog in het restafval, maar kent een veelbelovende toekomst als basis voor voeding of maakmateriaal.

Samen leren

Laat je inspireren door de verhalen van ondernemers die de stap naar circulaire businessmodellen al gezet hebben. Misvormde tomaten, versleten herenhemden of oude fietsen: deze ondernemers geven hen een tweede leven via innovatieve, circulaire oplossingen. Heb je een bijzondere interesse in textiel? Bekijk dan zeker dit webinar over circulaire businessmodellen in de textielwereld.