Gepubliceerd op:
14
mei
2019

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Zorgvuldig beheer ervan is dan ook een noodzaak. Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma  voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.