In Mechelen is er een breed aanbod van voorzieningen, diensten en activiteiten om het welzijn van de burgers te verhogen. Het is dan ook niet makkelijk om hier je weg in te vinden.

Het Sociaal Huis wil je hierbij helpen. Het is een open huis dat luistert, informeert en je de weg wijst naar de juiste organisaties. Je kan er terecht met vragen over sociale hulp maar ook over allerlei tegemoetkomingen en sociale voordelen.

Het Sociaal Huis ontwikkelde de sociale gids Mechelen. Deze sociale gids wijst je de weg in het Mechels aanbod van dienst- en hulpverlening en sociale voordelen. Begin 2017 verscheen hiervan een tweede editie voor welzijnspartners, professionelen, intermediairs en vrijwilligers.  Neem zeker ook een kijkje op volgende websites:

Het Sociaal Huis ontwikkelde ook het Mechels Speurneuzenspel. De sociale gids Mechelen vormt hierbij de rode draad.